hormonalna terapia zastępcza

Sposobów na zmniejszenie dolegliwości związanych z menopauzą jest kilka. Za polecaną i przynoszącą najlepsze efekty uznaje się hormonalną terapię zastępczą (HTZ). Polki znają ją, chociaż nie wszystkie z niej korzystają bojąc się wpływu podawanych hormonów na ciało. HTZ stanowi bezpieczny środek wspomagający, choć zanim rozpocznie się terapię konieczne jest wykonanie badań poświadczających dobry stan zdrowia.

Zasady działania HTZ

Menopauza i związane z nią objawy mogą skutecznie zdezorganizować życie, zmuszając do borykania się z wcześniej nieznanymi problemami. Wynika to ze zmian w gospodarce hormonalnej, związanych ze zmniejszającą się ilością estrogenu w organizmie. To właśnie jego braki, wynikające z wyhamowywania przez jajniki swojej pracy, przyczyniają się do pojawienia się typowych objawów: przyrostu wagi, problemów z włosami, spadkiem libido, drażliwością, uderzeniami gorąca.

Każda kobieta może odczuwać symptomy przekwitania inaczej, jednak nawet przy niewielkich niezbędna jest pomoc, którą daje HTZ. Jej głównym zadaniem jest uzupełnianie brakującego estrogenu poprzez dostarczanie (tabletki, żele, plastry) beta estradiolu, sztucznego estrogenu. Reguluje on pracę jajników sprawiając, że przekwitanie staje się łatwiejsze. Jednak, żeby rozpocząć stosowanie HTZ niezbędne jest wykonanie zestawu badań.

Badania ginekologiczne przy HTZ

Zanim lekarz podejmie decyzję o możliwości stosowania hormonalnej terapii zastępczej musi wykonać podstawowe badania ginekologiczne, żeby ocenić stan narządów rodnych. W tym celu wykonuje cytologię oraz badanie ultrasonograficzne obrazujące stan macicy oraz jajników. Pozwala to ocenić czy nie dochodzi do poważnych zmian ani infekcji. Drobne infekcje, np. grzybicze, nie przeszkadzają w stosowaniu leczenia hormonalnego. Poważniejszą przeszkodą są zmiany nowotworowe w obrębie jajników albo macicy. Z tego powodu badania należy wykonywać przynajmniej raz do roku, zarówno w czasie przyjmowania hormonów w ramach HTZ, jak i przed rozpoczęciem ich stosowania.

Dalsze niezbędne badania przed HTZ

Poza sprawdzeniem narządów rodnych konieczne są również inne badania. Podczas wizyty u ginekologa warto wykonać badania piersi: mammografię, USG. Ułatwia to szybkie wykrycie ewentualnych zmian.

Dodatkowo przydatne będą również badania krwi oraz badania poziomu hormonów, m.in. tarczycy. Jeżeli okaże się, że jej działanie nie jest prawidłowe, wówczas razem z lekarzem niezbędne będzie przemyślenie przyszłej terapii oraz bardzo dokładne dobranie dawki hormonów.

Przeciwwskazania przy HTZ

Hormonalna terapia zastępcza, choć przynosi dobre rezultaty nie może być stosowana przez wszystkich bez wyjątku. W pewnych sytuacjach przyjmowanie tabletek ze sztucznymi hormonami nie jest wskazane. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które zachorowały na nowotwory: macicy, jajników, piersi.

Z HTZ muszą zrezygnować również osoby cierpiące z powodu niewydolności wątroby albo choroby zakrzepowo-zatorowej.  Dawka hormonów mogłaby spowodować pogorszenie stanu zdrowia i zwiększenie ryzyka powstania zakrzepów.

Karolina Skrzek