Toksyczny związek – poznaj powody, dla których warto go zakończyć
Odonata Wellnesscenter z pexels

Choć większość osób w dorosłym życiu decyduje się wejść w związek romantyczny, to wspomniana relacja nie zawsze wzbogaca i zapewnia emocjonalne wsparcie. W naszym społeczeństwie do głosu często dochodzi lęk przed samotnością. Wielu ludzi uważa, że do szczęśliwego życia potrzebuje partnera. W rezultacie wpada w pułapkę przekonań społecznych i wybiera niesatysfakcjonującą relację, bo bycie singlem postrzega jako potencjalne zagrożenie. Tymczasem toksyczny związek generuje więcej cierpienia niż radości. W niniejszym artykule przedstawiono powody, dla których warto go zakończyć.

 

Spis treści:                                                             

  1. Toksyczny związek to zły wzorzec dla dzieci
  2. Przemoc domowa zagraża też dziecku
  3. Dlaczego warto zakończyć toksyczny związek? Ryzyko śmierci i trwałego okaleczenia
  4. Toksyczny związek zwiększa ryzyko raka i chorób autoimmunologicznych
  5. Toksyczna relacja romantyczna obniża poziom zadowolenia z życia
  6. Toksyczny partner nic ci nie daje
  7. Rozstanie z toksycznym partnerem to nowe otwarcie

 

Toksyczny związek to zły wzorzec dla dzieci

Liczne badania naukowe wykazały, że człowiek przyswaja wiedzę i umiejętności poprzez modelowanie zachowań osób z najbliższego otoczenia. Jeśli rodzice okazują sobie szacunek, to ich dziecko prawdopodobnie nie będzie nikogo poniżać. Niestety, nie zawsze relacja opiekunów stanowi dobrą matrycę dla rozwoju młodego człowieka. Czasem zdarza się, że dziecko obserwując toksyczny związek swoich rodziców, nieświadomie powiela ich błędy. W psychologii to zjawisko określa się jako przymus powtarzania. Ludzki mózg unika nadmiernego przeciążenia, dlatego preferuje schematy.

Osoba, która nasiąknęła toksyczną atmosferą domu rodzinnego, w dorosłym życiu odtwarza dobrze znane wzorce, nawet jeśli te przynoszą jej cierpienie. Np. córka kobiety, która pozwalała się poniżać i zawsze brała na siebie odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie męża, prawdopodobnie podzieli jej los. Nieświadomie wybierze partnera niedojrzałego emocjonalnie lub z zaburzoną strukturą osobowości, który nie zapewni jej miłości, równości i szacunku. Stanie się kolejną ofiarą przemocy domowej i zacznie obwiniać siebie za niewłaściwe zachowanie partnera. Toksyczny związek to zły wzorzec dla dzieci, dlatego warto zadbać o ich dobro i wyjść z relacji, która zadaje emocjonalne rany.

Przemoc domowa zagraża też dziecku

Toksyczne związki czasem charakteryzują się obecnością przemocy fizycznej. Sprawca jednego dnia może pobić partnerkę, a drugiego podnieść rękę na swoje dziecko. Ponadto rodzina skażona przemocą nie zapewnia młodemu człowiekowi poczucia bezpieczeństwa. Dziecko boi się wracać do domu, bo nigdy nie wie, co w nim zastanie. Jednego dnia tato może wrócić do domu trzeźwy, drugiego napić się i awanturować. Każda matka pragnie dla dziecka szczęścia, ale czasem źle definiuje jego dobro, przez co je krzywdzi. Wciąż pokutuje przekonanie, że młody człowiek lepiej rozwija się w pełnej rodzinie. Praktyka pokazuje jednak, że wiele osób żałuje życia w dysfunkcyjnym domu. Ci ludzie w dzieciństwie marzyli o rozwodzie rodziców. Ich rozstanie przywróciłoby poczucie bezpieczeństwa, które uległo zachwianiu.

Dlaczego warto zakończyć toksyczny związek? Ryzyko śmierci i trwałego okaleczenia

Nie każdy toksyczny związek opiera się na przemocy fizycznej. Coraz częściej przybiera ona wymiar ekonomiczny, seksualny lub psychiczny. Tam, gdzie jedna strona wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, pojawia się realne zagrożenie zdrowia i życia. Partner, który wpada w furię, może dotkliwie pobić, okaleczyć, a nawet zabić. Nie warto ryzykować dla niego swojego zdrowia i życia. Osoba, która tak bardzo krzywdzi drugiego człowieka, tak naprawdę go nie kocha.

Toksyczny związek zwiększa ryzyko raka i chorób autoimmunologicznych

Osoby, które tkwią w destrukcyjnej relacji romantycznej, często odczuwają permanentny stres. Ten wspiera organizm tylko wówczas, gdy ma krótkotrwały charakter. Niestety, przewlekłe napięcie nerwowe osłabia układ odpornościowy. Generuje też stres oksydacyjny, czyli sytuację, w której nadmiar wolnych rodników sieje spustoszenie w ustroju, uszkadzając kolejne komórki. Sprzyja to powstawaniu przypadkowych zmian w materiale genetycznym, co może uruchomić rozwój chorób nowotworowych. Ponadto permanentny stres cechuje się tym, że towarzyszy mu silny stan zapalny, który obserwuje się w chorobach autoimmunologicznych.

Toksyczna relacja romantyczna obniża poziom zadowolenia z życia

Związek powinien wzbogacać życie, a nie obniżać jego jakość. Nie warto trwać w relacji, która generuje głównie cierpienie. Wiele osób obawia się ją zakończyć, bo wychowało się w przeświadczeniu, że trzeba nieść swój krzyż, każdy związek wymaga poświęceń, bez niego niewiele się znaczy etc. Takie przekonania często zaszczepiają rodzice, media i najbliższe otoczenie. Każda toksyczna relacja romantyczna obniża poziom zadowolenia z życia, zwiększając jednocześnie ryzyko depresji. Warto zadbać o siebie i swoje potrzeby, nie zważając na opinie innych. Nawet najbliżsi w końcu pogodzą się z rozwodem czy rozstaniem, jeśli zauważą, że ich dziecko odżyło dzięki niemu.

Toksyczny partner nic ci nie daje

Związek ma sens wówczas, gdy zapewnia wzajemne wsparcie, miłość, szacunek i równość. Kiedy brakuje w nim któregoś z wyżej wspomnianych fundamentów, relacja przestaje przynosić satysfakcję. Posługując się językiem ekonomii, nie warto w nią inwestować, ponieważ poniesione koszty przewyższają zyski. Toksyczny partner na ogół nic nie daje drugiej osobie. Nie udzieli jej wsparcia emocjonalnego, gdy ta otrzyma złe wyniki badań. Nie jest zdolny do dojrzałej miłości. Swoją partnerkę często traktuje z lekceważeniem, ponieważ nie stara się zaspokoić jej potrzeb.

Rozstanie z toksycznym partnerem to nowe otwarcie

Rozstanie zazwyczaj kojarzy się z negatywnym wydarzeniem w życiu, któremu towarzyszy żal i poczucie porażki. W rzeczywistości stanowi nowe otwarcie. Odchodząc od mężczyzny, który odbierał pewność siebie i nie okazywał wsparcia, można znaleźć nową miłość. Przed otwarciem się na nią, warto zastanowić się, czym przyciągnął nas toksyczny partner. Często za wyborem niewłaściwych mężczyzn stoją nieświadome mechanizmy i niewłaściwe wzorce z dzieciństwa. Tylko przepracowując je, można zacząć wybierać mądrzej i przestać odgrywać dobrze znaną rolę.

Magdalena Kukurowska