fitness-on-line-lenistwo-czy-nieuchronna-przyszlosc

Programy fitness w internecie zyskują coraz większą popularność. Oczywiście zrodziły się w Stanach Zjednoczonych z myślą o osobach najbardziej otyłych, które mają trudności z wyjściem z domu oraz jako oferta dla tych, którzy mieszkają na odludziu, daleko od jakiegokolwiek klubu fitness.

Korzyści z pracy z osobistym trenerem i wygoda wykorzystywania coraz szybszych łączy internetowych przeobrażają się w najnowszy trend fitness czyli indywidualny trening online przed komputerem. Funkcjonuje od 2000 r., ale w ciągu ostatnich pięciu lat programy szkoleniowe fitness cieszą się znacznie większą popularnością. Lekarze specjaliści, zajmujący się medycyną sportową i wellness uznali, że jest to wygodne i skuteczne rozwiązanie dla ćwiczących. Można się bardziej elastycznie dopasować czasowo w relacji klient-trener, współpraca może być wielotorowa, od prowadzenia treningu po dzienniczek on-line, dokumentujący postępy, dietę, parametry organizmu, nawet trasy GPS (jeśli trening urozmaicony jest aktywnością w terenie), a także zawiera niejednokrotnie możliwość wspólnego treningu, gdzie obie strony widzą się za pomocą kamery i ćwiczą wspólnie, nawet w większym gronie, dostępnym w sieci w tym samym czasie.

Metoda ta pozwala na ograniczenie wydatków na wynajem powierzchni na zajęcia aerobiku czy taneczne, na siłownię i zaoszczędza czas podróży. To także najbardziej przystępna opcja dla osób chorobliwie otyłych, które nie są w stanie lub nie chcą szukać pomocy poza domem.

Czy to jest skuteczne?

W Stanach przeprowadzono testy na uczestnikach takiej aktywności on-line po 8 tygodniach ćwiczeń na wcześniej nieaktywnych ruchowo dorosłych. Wykazano poprawę wielu komponentów sprawności fizycznej, odnotowano też wzrost umiejętności ruchowych. U wszystkich, bez względu na płeć i wiek, poprawa nastąpiła w 30-34 proc., a nawet poprawę odnotowano w sferze psyche.
Uczestnicy zaangażowali się też dzięki zdalnemu wsparciu wzajemnemu, wymianie pomysłów na motywowanie się, wzrosło w tym czasie ich zainteresowanie zdrowiem (także aktywniej poszukiwali informacji w internecie na jego temat). Co ważne – zrozumieli reakcje organizmu na aktywność ruchową i zaczęli wierzyć we własne siły; poprawiły się wyniki i… wzrosły oczekiwania wobec zajęć fitness.

dr Paweł F. Nowak