trenuj-emocje

Czasami miewamy poczucie, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać złości, że wzbierający w nas płacz, zaraz stanie się niemożliwy do zatrzymania , że rozpacz jest zbyt wielka do udźwignięcia. To właśnie emocje, związane z ważnym priorytetem działania, domagają się natychmiastowej realizacji. Dlatego tak często nie jesteśmy w stanie ich kontrolować, a pomocą dla nas może być trening emocjonalny, czyli próba zrozumienia i opanowania doświadczanych przez siebie emocji.

Co zrobić by mieć władzę nad emocjami?

Przede wszystkim zajrzyj w siebie, by określić źródło emocji ( to ważne, by najpierw bez nazywania emocji skupić się na tym, co ją wywołało). To pozwoli Ci uniknąć, często popełnianego błędu, jakim jest tzw. błąd źródła. Musisz nauczyć się odróżniać gniew, wywołany niekompetencją współpracowników, od smutku wywołanego chorobą dziecka, które de facto objawiać mogą się tak samo (np. w poirytowaniu, łatwości wpadania w gniew, agresji).

Jeśli właściwie określisz źródło, poradzisz sobie również z nazwaniem emocji; a jeśli zrobisz to właściwie, to również strategia zaradcza będzie dobrana adekwatnie, więc cały proces kontroli emocji będzie mógł zakończyć się efektywnie.

Kiedy określisz źródło, musisz skupić się na nazywaniu tego czego doświadczasz. Robiąc to pamiętaj, że mamy tendencje do niedoceniania niektórych stanów emocjonalnych i przeceniania innych. Często nie doceniamy tych emocji, które należą do grupy nieakceptowanych społecznie np. gniew, irytacja, rozdrażnienie.

Trening emocjonalny polega właśnie z jednej strony na tym, by zdać sobie sprawę, z tego co jest aktualnie treścią naszej świadomości, z drugiej zaś opracować strategie uporania się z tymi emocjami. Tym od czego dobrze jest zacząć jest dystans psychologiczny, czyli odseparowanie się od źródła emocji, w celu zyskania większej świadomości. Nieuświadomienie sobie postaci emocji od początku ich dziania się jest tym czynnikiem, który przesądza o braku możliwości zapanowania nad nimi, gdy przekraczają granice zdrowego natężenia.

Wiele placówek oraz prywatnych gabinetów oferuje szkolenia i treningi z zakresu kontroli emocji. Jeśli mamy taką możliwość warto z nich skorzystać, choćby po to by przekonać się, że w naszym życiu jest miejsce nie tylko na przeżywanie i okazywanie pozytywnych emocji, ale także na wściekłość, gniew, rozpacz, żal i wiele innych, których się wstydzimy.

Joanna P.