kobieta-szef

Jaka jest? Co odróżnia ją od mężczyzn? Jak zarządza? Jak się sprawdza?
Z uwagi, że różnice są na tyle znaczące, warto zastanowić się, przy wyborze kierownika, czego oczekujemy od nowego dowódcy.

Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu

Daleka jednak jestem od przyznania wyższości któremuś ze stylów. Ich efektywność bowiem sprawdza się w różnych sektorach działalności, którymi zajmują się kobiety na stanowiskach i mężczyźni na stanowiskach. Dopasowanie do rodzaju aktywności przesądza bowiem o skuteczności danego stylu zarządzania. Istnieją obszary, w których zarządzanie oparte na rywalizacji, nie znajduje zastosowania tak samo jak zarządzanie oparte na emocjach nie znajdzie zastosowania w innych obszarach.

Stąd też zamiast dowodzić wyższości, któregoś ze stylów, należy pamiętać, że siła tkwi właśnie w różności, różnorodności i możliwości dopasowania się do własnego i indywidualnego stanowiska zakładu lub firmy.

Joanna P.