alkoholizm-choroba-calej-rodziny

Uzależnienie od alkoholu to choroba, która w równym stopniu może dotknąć każdego, niezależnie od statusu społecznego i majątkowego. Niestety, alkoholik w swojej chorobie nie jest osamotniony. Mimowolnie wplątuje w sidła współuzależnienia swoich najbliższych.

Czym jest alkoholizm?

W wielkim, obrazowym skrócie można powiedzieć, że człowiek doświadcza alkoholizmu wówczas, gdy centrum jego świata staje się alkohol. A wszystko, co robi, czym się zajmuje, o czym myśli i do czego dąży, prowadzi tylko do jednego – do alkoholu. Alkoholik to nie tylko stereotypowy człowiek z patologicznego środowiska. To może być wykształcona młoda kobieta, której życie toczy się tylko wokół butelki wódki. To może być szanowany mąż i ojciec, który nieustannie szuka okazji, aby się upić. Alkoholizm jest poważną i prowadzącą do przedwczesnej śmierci chorobą. Poza tym alkoholizm atakuje nie tylko samego alkoholika, ale i osoby w jego najbliższym otoczeniu.

Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnionymi nazywamy zazwyczaj najbliższą rodzinę alkoholika: partnera i dzieci.

Wracając do obrazowego przykładu: jeśli w centrum świata uzależnionego stoi alkohol, to współuzależniona rodzina kręci się wokół tego alkoholu, nie mogąc przerwać zaklętego kręgu. Każdy na swój sposób próbuje zmusić alkoholika, aby przestał pić, np. poprzez chowanie alkoholu, awantury albo zwracanie na siebie uwagi. Wzajemne relacje ulegają zaburzeniu, często pomylone zostają role, np. dziecko bierze na siebie odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo, opiekuje się pijaną matką itp.

Niestety, rodzina alkoholika, często działając nieświadomie i w dobrej wierze, przyczynia się do pogłębienia niezdrowej sytuacji poprzez krycie pijaństwa, przejmowanie obowiązków domowych (a nierzadko też służbowych!) i nieegzekwowanie obietnic alkoholika. Poprzez pobłażliwość alkoholowe koło się zamyka.

Monika Witczak