aktywnosc-sposobem-na-zdrowe-zycie

Fundacja Aktywni powstała w 1993 r., a w grudniu 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Czym się zajmuje? Otóż popularyzuje zdrowy stylu życia poprzez promowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej, ponieważ w Polsce sport i rekreacja są powszechnie dostępne dla młodych, zdrowych i bogatych.

Fundacja Aktywni dba również o nasze dzieci i wnuki. W tym celu opracowała program profilaktyczno-zdrowotny skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pod hasłem Aktywna Szkoła, fundacja dąży do wprowadzenia w szkołacg nowoczesnych form gimnastyki, jako alternatywnych programów realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

Natomiast drugi program o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym i rehabilitacyjnym działa pod nazwą Akademia Ruchu i jest przeznaczony dla grupy osób +50, seniorów oraz niepełnosprawnych, ułatwiając im dostęp do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.

Co roku Fundacja organizuje konkurs na Aktywną gminę, popularyzując tym samym sport wśród ludzi, którzy nie mają na co dzień kontaktu z wysiłkiem fizycznym. Aktywizacja społeczności lokalnych jest najbardziej skutecznym sposobem dotarcia do takich właśnie ludzi.

Sam konkurs ma na celu wyłonienie gmin, które najbardziej dbają o popularyzację sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia na swoim terenie. W zeszłym roku zwycięzcą okazała się Gmina Radlin w powiecie wodzisławskim w województwie śląskim. Kto zwycięży w VI edycji konkursu w 2011 roku?

Wyżej wymienione programy i inne przedsięwzięcia Fundacja Aktywni (www.aktywni.info) prowadzi we współpracy i pod patronatem wielu podmiotów publicznych oraz pozarządowych i społecznych, jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Komitet Olimpijski, Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wiele organizacji pozarządowych, m.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, czy Fundacja Lekarska Pro Seniore, fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”.

Anna J