ekologiczny-dom

Żyjemy w czasach, gdy negatywny wpływ cywilizacji na środowisko naturalne jest faktem coraz bardziej zagrażającym przyszłości naszej planety. Oczywiste jest przy tym, że winę za taki stan ponosi świat wielkiego przemysłu i międzynarodowych korporacji, a nikt z nas nie jest w stanie w pojedynkę wpłynąć w znaczący sposób na poprawę sytuacji. Nie oznacza to jednak, iż nie powinniśmy wspólnymi siłami starać się, aby przynajmniej nasze działania nie nakładały na przyrodę dodatkowych obciążeń.

Metody, jakimi możemy zachowywać ekologiczny styl życia są zróżnicowane i sięgają większości dziedzin naszego funkcjonowania. Skoncentrujmy się przez chwilę na tej, która dotyczy każdego człowieka – miejsca w którym mieszkamy.

Dom ekologiczny

W ostatnich latach rosnącą popularnością cieszy się pojęcie domu ekologicznego. Jednak nie zawsze wiemy, jakie warunki powinien spełniać dom, aby na takie określenie zasługiwać. Tymczasem istnieje co najmniej kilka niezależnych od siebie elementów, które wpływają na to, czy nasze wymarzone gniazdko będzie bardziej przyjaznym nie tylko dla nas, ale również i dla środowiska.

Kolejną ważną kwestią jest odprowadzanie i wywóz nieczystości. Jeśli budujemy na terenie pozbawionym sieci kanalizacyjnej, powinniśmy rozważyć, czy nie zastąpić tradycyjnego, często nieszczelnego i uciążliwego w użytkowaniu szamba, przydomową oczyszczalnią ścieków. Urządzenie takie jest łatwe zarówno w montażu jak i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i oczywiście ekologiczne. Jego funkcjonowanie polega na działaniu bakterii, które w procesach biologicznych rozkładają nasze ścieki, po czym oczyszczona woda odprowadzana jest do gruntu za pomocą systemu drenażu.

Gdy dopiero budujemy

Jeśli planujemy budowę domu, najistotniejszym czynnikiem z punktu widzenia ekologii będzie jego energooszczędność. Warto zapoznać się z pojęciem domu pasywnego, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą jest bardzo niskie dzięki odpowiedniej architekturze i użytym materiałom. Jako że ogrzewanie domu pochłania zwykle większość (ok. 60-70%) energii zużywanej przez gospodarstwo, to wdzięczne za zadbanie o ten aspekt będzie nie tylko środowisko, ale również domowy budżet.

Varak