wplyw-estrogenow-na-pamiec-badania-psychologiczne

Wpływ estrogenów na funkcjonowanie psychiczne i sprawność przebiegu procesów poznawczych badany był przez naukowców wielokrotnie i przyniósł kilka przełomowych odkryć.

Żeńskie hormony moderują głównie funkcje pamięci, dlatego na początek krótkie omówienie tego zagadnienia.

Pamięć

W psychologii pamięć zdefiniowana jest ogólnie jako proces składający się z kilku faz, takich jak rejestrowanie bodźców, ich przechowywanie, i odtwarzanie. Jednakże występują tutaj znaczne różnice indywidualne, co oznacza, że każdy z nas ma własny odmienny, poziom tej zdolności.

Pamięć nie jest zjawiskiem uniwersalnym. Na podstawie licznych badań udało się badaczom pogrupować tę zdolność w zależności od pewnych czynników.

  • W zależności od tzw. zdolności specyficznych możemy wyróżnić pamięć wzrokową, przestrzenna, słuchową etc.
  • Ze względu na czas przechowywania informacji w zasobach pamięci – wyróżniamy pamięć sensoryczną, krótka i trwałą.
  • Jeśli zaś chodzi o zdolność zwerbalizowania śladu pamięciowego mamy pamięć deklaratywną i niedeklaratywną (pamięć czynności np. jazdy na rowerze).

Pierwsze badania

Pierwsze ze znanych badań dotyczących wpływu estrogenów na procesy poznawcze zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan (USA) i dowiodły, że przyjmowanie estrogenów przyczynia się do poprawy pamięci przestrzennej u kobiet w wieku menopauzalnym, wczesnym etapie rozwoju choroby Alzheimera, jak również chroni je chroni przed udarem mózgu.

Joanna P.