wplyw-chemoterapii-i-radioterapii-na-cialo

Mało która choroba budzi tyle lęku, co nowotwór. Być może dlatego, że aby go wyleczyć, musimy zgodzić się na zniszczenie naszego organizmu, a skutki odczuwamy jeszcze długo po zakończeniu terapii. W jaki sposób terapie antyrakowe wpływają na nasze ciało?

Żyjemy dłużej, ale niekoniecznie zdrowiej. Przeciętna długość życia w Polsce wzrasta – w roku 2007 wynosiła odpowiednio 71,0 lat w przypadku mężczyzn i 79,9 lat w przypadku kobiet. Od wielu lat obserwuje się stały wzrost chorych na nowotwory złośliwe – w ciągu ostatnich czterdziestu lat liczba chorych zmarłych na nowotwory złośliwe wzrosło w Polsce prawie 2,5 razy.

Istotnym zjawiskiem jest wzrost zachorowalności na nowotwory wśród młodych dorosłych i w grupie kobiet w średnim wieku 45-64 lat. Grupa ta, aktywna zawodowo i życiowo, będzie potrzebowała pomocy kosmetycznej w większym niż dotychczas stopniu, ze względu na zmiany, często drastyczne, w wyglądzie osób, które są poddane terapii.

Wiązać to się będzie nie tylko z samą jakością życia, potrzebami społecznymi, ale też obawami przed zjawiskami odrzucenia społecznego, alienacji, nietolerancji towarzyskiej z którymi spotykamy się także obecnie.

Skutki radioterapii

Radioterapia jest jedną najważniejszych metod leczniczych, powoduje około 18% wyleczeń wszystkich nowotworów złośliwych. Stopień uszkodzenia komórek pod wpływem działania promieniowania jonizującego może mieć różny charakter. Zależy on od wielu czynników, takich jak: techniki napromienienia (teleradioterapia, brachyterapia), rodzaju wiązki promieniowania (fotony, elektrony, protony) i jego energii (całkowita dawka pochłonięta, całkowity czas leczenia, liczba i wysokość poszczególnych dawek frakcyjnych, wrażliwości komórek).

Wacław Pawliszyn