-twoja-pasja-sciezka-do-biznesu-zostan-tworca-sukcesu

Masz głowę pełną pomysłów? Chcesz zawodowo robić to co kochasz, co sprawi, że będziesz szczęśliwa/wy?

Masz szansę poznać wartość swojej osoby i nieodkrytych dotąd pokładów możliwości…

Wykorzystaj swoją inicjatywę i osiągnij sukces.

Firma Doradczo-Szkoleniowa CONSULTING przedstawia ofertę szkoleniową człowieka SUKCESU, ukierunkowanej na samorealizację, rozwój i doskonalenie zawodowe.

TERMIN SZKOLENIA: 13-14-15 luty 2014 ( weekend )
Godziny: 9 00 – 15 30
MIEJSCE: Siedziba Akademii Artystycznej Kappa Starowiejska 19/3 w Gdyni
CENA: 660 zł (zawiera koszt materiałów szkoleniowych, notatnik, długopis, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową).
PRACA W GRUPACH MAX 12 OSOBOWYCH! > ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
zgłoszenia należy wysyłać na adres : poczta@kappadesign.pl // tel 601 82 72 11

Szkolenie składa się z II części:

I część – COACHING SUKCESU

CEL SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest podróż w głąb Twojej osobowości, poznanie słabych
i mocnych stron, rozwój, doskonalenie posiadanych umiejętności i pozyskanie nowych kompetencji miękkich. A przy tym wszystkim zapewniamy dobrą zabawę.

DLA KOGO?
Kurs skierowany jest dla osób, które z wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia, chciałyby swoje pasje połączyć z prowadzeniem własnego biznesu.
ILOŚĆ GODZIN: 5h

KADRA: Szkolenie poprowadzi Karolina ROZWADOWSKA – Coach

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Inteligencja emocjonalna ( emocje, stresy, procesy emocjonalne ),
 • Komunikacja – elementy treningu interpersonalnego (rola lidera, praca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, trudny klient, mocne i słabe strony),
 • Budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • Trening kreatywnego myślenia – twórcze rozwiązywanie problemów w biznesie i życiu prywatnym, moja własna twórczość.

Jeśli już odkryłaś/eś swoje nieznane dotąd pokłady, znasz swoje mocne i słabe strony, wiesz jak je wykorzystać, wiesz jaka jest wartość Ciebie jako człowieka pełnego emocji i pasji, czas na samorealizację, na… SUKCES. Poniższe szkolenie wyposaży Cię w narzędzia i wiedzę niezbędną w jego osiągnięcie.

II CZĘŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PIGUŁCE – źródła finansowania.

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie zakłada uporządkowanie posiadanej wiedzy, jej pogłębienie i uzupełnienie o umiejętności praktyczne w zakresie:

 • procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praktycznego rejestrowania krok po kroku,
 • pozyskiwania środków z UE i źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • tworzenia BIZNESPLANU,
 • wiedzy dotyczącej prawa pracy,
 • właściwego rozliczania podatków,
 • elementów marketingu, reklamy i komunikacji,
 • praw i obowiązków pracodawcy.

ILOŚĆ GODZIN: 13h
KADRA: Szkolenie poprowadzi Dorota KRIGER i Natalia GUZOWSKA – Dorota KRIGER – zakres funduszy unijnych, BIZNESPLAN – Natalia GUZOWSKA – elementy prawa pracy, rozliczania podatków, księgowości związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

KROK PO KROKU – zakładanie działalności gospodarczej: procedury prawne, dokumentacja zgłoszeniowa, (Urząd Statystyczny: formularze, zaświadczenia, Urząd Miasta: formularze, aktualizacja danych, zaświadczenia, Urząd Skarbowy: zgłoszenia, aktualizacje, wyrabianie pieczątki), wybór kodów PKD, zakładanie rachunku bankowego.
Źródła dofinansowania działalności gospodarczej, Pozyskanie środków na założenie działalności gospodarczej.
Elementy prawa pracy obejmujące działalność gospodarczą. Odprowadzanie składek
na ubezpieczenia: własne i za pracowników. Zasady rozliczania składek, zgłoszenia danych i sporządzania deklaracji oraz korekt do ZUS. Świadczenia z ubezpieczeń.
Analiza przykładów i tworzenie biznesplanu.
Wybór formy opodatkowania oraz miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
dla wszystkich wariantów, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowej księgi przychodów
i rozchodów. Rozliczanie przychodów i kosztów (m.in. amortyzacja, podróże służbowe, ujęcie składek w kosztach).
Rozliczenia podatku dochodowego PIT. Podatek VAT: zwolnienia, preferencje, zasady rozliczeń, deklaracje, korekty. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Marketing działalności gospodarczej, prawidłowe wykorzystanie reklamy i jej elementów, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach szkolenia dodatkowo – GRATIS!!! – MENTORING
Każda z uczestniczek i uczestników może skorzystać z mentoringu z naszymi ekspertkami, jako uzupełnienie wiadomości: – Natalia GUZOWSKA – elementy prawa pracy, rozliczania podatków, księgowości związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej, – Dorota KRIGER – zakres funduszy unijnych, BIZNESPLAN – Karolina ROZWADOWSKA – Coach.
METODY PRACY
Zajęcia prowadzone przez FDS, realizowane są w formie interaktywnej przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:
case study – analiza przypadków,
prezentacje multimedialne,
dyskusje, burza mózgów,
ćwiczenia indywidualne i grupowe,
konsultacje przykładów uczestników szkolenia.
Szkolenie zakłada nabycie wiedzy teoretycznej z naciskiem na praktyczny aspekt zajęć.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez FDS.
Firma Doradczo-Szkoleniowa CONSULTING działa na rynku usług szkoleniowych od 2009 roku. Zajmuje się szkoleniami w ich najbardziej rozwiniętej formie, tj. od analizy procesów biznesowych
i określenia potrzeb kompetencyjnych, do dostarczania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. W swoim założeniu stawia na tzw. „prowadzenie klienta za rękę” od przygotowania oferty, przeszkolenia i doradztwa w dalszej ścieżce zawodowej.
Misją firmy jest stworzenie najlepszej na rynku oferty szkoleniowej, poprzez przygotowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej dostosowanej do kompetencji i potrzeb klienta.
CERTYFIKACJE:
FDS posiada certyfikat członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych potwierdzający standard usług. Pracując według standardów usługi szkoleniowej stawiamy na najwyższą jakość oferowanych usług.

szkolenie realizowane we współpracy z partnerem:
www.fds-consuling.eu CONSULTING
Firma Doradczo-Szkoleniowa

Kappa Design