starzejace-sie-spoleczenstwo-raport

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa i Pracodawcy RP ogłosili raport: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek.

Radykalnie ulegnie pogorszeniu relacja osób pracujących i niepracujących. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego, z poziomu ok. 6% w 2007 roku do 1-2,5% po roku 2020. Warto podkreślić, iż nawet wydłużenie wieku emerytalnego i podjęcie próby utrzymania na rynku pracy osób w wieku 65-71 lat nie w pełni zlikwiduje ten negatywny wpływ na rozwój gospodarczy. Wynika to ze stałego obniżania się całkowitej liczby ludności Polski w perspektywie 2060 roku oraz z wyższego poziomu niepełnosprawności osób w wieku 65+.

Opracowanie tego raportu będzie jednym z elementów programu, którego partnerami są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny działający przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. Kampania edukacyjno-informacyjna będzie trwać do końca 2011 roku, ale przewiduje się możliwość kontynuacji programu w 2012 roku, ogłoszonym* Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności między Pokoleniami*. W ramach kampanii zostanie zorganizowane spotkanie prasowe poświęcone ogłoszeniu tego raportu, debata ekspertów na temat starzejącego się społeczeństwa oraz spotkania na tematy związane z innowacją w medycynie jako jednym ze sposobów poradzenia sobie z problemami starzejącego się społeczeństwa. Poruszane będą m.in. kwestie ubezpieczeń społecznych, polityki zatrudnienia, rodzinnej, mieszkaniowej i gospodarczej. A także system edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Mira Starobrzańska