Akcje prozdrowotne Profilaktyka

Starzejące się społeczeństwo – raport

starzejace-sie-spoleczenstwo-raport

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa i Pracodawcy RP ogłosili raport: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek.

Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces występujący w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, z którym zmaga się obecnie cała Europa Zachodnia i do którego także Polska musi się odpowiednio przygotować. Pracodawcy RP z uwagą śledzą zmiany demograficzne, bo przecież to ludzie są największym kapitałem przedsiębiorstw, a tylko zdolni do wykonywania swoich obowiązków pracownicy pozwolą gospodarce się rozwijać.

Fakty mówią same za siebie

Europa starzeje się w zatrważającym tempie. Jeszcze w 1990 r. zaledwie 13,9% społeczeństwa miało więcej niż 65 lat. Tymczasem według GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił 23,8%. Analogiczna sytuacja występuje w Polsce. W 2010 r. niewiele ponad 14% osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. Taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne – dla systemu emerytalnego, ale także, a może przede wszystkim, dla ochrony zdrowia – starsi pracownicy to większe wydatki na zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i sprawności w pracy. Dlatego niezwykle ważne są innowacje medyczne, które pozwalają zachować pracownikowi sprawność na dłużej. Równie ważna jest odpowiednio wczesna edukacja dotycząca roli i wpływu profilaktyki na zdrowie społeczeństwa.

Demografia a gospodarka

Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę i budżet państwa związany jest z dwoma trendami:

  • Spadkiem liczby ludności, co wynika z obniżenia współczynnika dzietności, który np. w 2003 roku wynosił jedynie 1,22 co stanowiło najniższy poziom w okresie 50 lat2. Prognozy do 2060 roku zakładają utrzymywanie się tego współczynnika na poziomie poniżej 1,53, czyli istotnie niższym niż potrzebny do zagwarantowania prostej zastępowalności pokoleń;
  • Starzeniem się społeczeństwa, co jest związane ze stałym wydłużaniem się przeciętnego trwania życia: mężczyzn – z 70,4 lat w 2004 roku do 77,6 lat w 2035 roku i kobiet – odpowiednio – z 78,8 lat do 83,3 lat.

Niepokojące dane

Ważną gospodarczą konsekwencją spadku liczby ludności jest obniżenie liczby osób w wieku produkcyjnym (z 25,9 mln ludzi w 2010 roku do 21,8 mln w 2035). Dodatkowym problemem jest niska aktywność zawodowa Polaków. Szczególnym wyzwaniem jest niski poziom aktywności zawodowej wśród osób powyżej 55. roku życia wynoszący jedynie ok. 34-35% (dla porównania średnia dla UE to 46,3%). Istotnym czynnikiem jest również wychodzenie osób z rynku pracy z przyczyn społecznych. Przykładem może być przejmowanie, zwłaszcza przez kobiety, części czynności domowych (np. opieka nad starszymi lub dziećmi). Związane jest to z brakiem rozwiniętej infrastruktury wsparcia dla rodzin (np. system żłobków i przedszkoli). Ponadto zgodnie z prognozami GUS liczba osób w wieku 65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13% populacji) do 8,35 mln w 2035 roku (23% populacji).

Mira Starobrzańska

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa i Pracodawcy RP ogłosili raport: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek.

Radykalnie ulegnie pogorszeniu relacja osób pracujących i niepracujących. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego, z poziomu ok. 6% w 2007 roku do 1-2,5% po roku 2020. Warto podkreślić, iż nawet wydłużenie wieku emerytalnego i podjęcie próby utrzymania na rynku pracy osób w wieku 65-71 lat nie w pełni zlikwiduje ten negatywny wpływ na rozwój gospodarczy. Wynika to ze stałego obniżania się całkowitej liczby ludności Polski w perspektywie 2060 roku oraz z wyższego poziomu niepełnosprawności osób w wieku 65+.

Opracowanie tego raportu będzie jednym z elementów programu, którego partnerami są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny działający przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. Kampania edukacyjno-informacyjna będzie trwać do końca 2011 roku, ale przewiduje się możliwość kontynuacji programu w 2012 roku, ogłoszonym* Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności między Pokoleniami*. W ramach kampanii zostanie zorganizowane spotkanie prasowe poświęcone ogłoszeniu tego raportu, debata ekspertów na temat starzejącego się społeczeństwa oraz spotkania na tematy związane z innowacją w medycynie jako jednym ze sposobów poradzenia sobie z problemami starzejącego się społeczeństwa. Poruszane będą m.in. kwestie ubezpieczeń społecznych, polityki zatrudnienia, rodzinnej, mieszkaniowej i gospodarczej. A także system edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Mira Starobrzańska

Komentarze (6)

drobina

8 lat temu

„…przecież to ludzie są największym kapitałem przedsiębiorstw, a tylko zdolni do wykonywania swoich obowiązków pracownicy pozwolą gospodarce się rozwijać”

Zapytam trochę przewrotnie: czy gospodarka pozwoli rozwijać się ludziom? Chętnych do wykonywania obowiązków nie brakuje, ale gdzie jest ta praca? Ilu młodych, wykształconych i zdolnych ludzi wyjechało i wyjeżdża za granicę z powodu braku pracy, mieszkania, perspektyw na godne życie…?
Będzie praca, młodzi zaczną zakładać rodziny, pojawią się dzieci, słupki demograficzne pójdą w górę… społeczeństwo odmłodnieje, to i my starsi przestaniemy niektórym (wiadomo o jaką instytucję chodzi) przeszkadzać…;-)
Może doczekamy takich czasów? Od samych debat ekspertów, miejsc pracy nie przybędzie:\

sirena46

8 lat temu

Ludzie żyją coraz dłużej dzięki postępowi medycyny. Dobrze by było, żeby jeszcze starsi ludzie w miarę dobrze się czuli, ale niestety nie często się to zdarza. Z jednej strony postęp medycyny, a z drugiej kolejki do specjalistów, długie oczekiwanie na operacje, drogie leki. Słyszałam od starszych schorowanych osób, że mają już dosyć życia. Mówią co to za życie jak człowiek chory, a na prywatne leczenie go nie stać ? A państwo bardzo mało robi dla tego starzejącego się społeczeństwa, smutne to jest 🙁

Edynia

12 lat temu

summer zapominasz ze juzteraz mamy ujemny wzrost demograficzny… czyli wiecej ludzi umeira niz sie rodzi… ja nie jestem taka optymistka jak ty 🙁

summer

12 lat temu

Eee, ja tam jestem dobrej myśli: u nas na pewno ten odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym nie wzrośnie do aż tak drastycznego poziomu, jak w wysoko rozwiniętych krajach europejskich;). Medycyna co prawda idzie naprzód, jednak społeczeństwo ubożeje i mało kto leczy się wszelkimi dostępnymi sposobami. Ja stopniowo odstawiam leki, które lekarze przepisują mi na przewlekłe choroby:(. Trudno, co ma być to będzie!

Zostaw komentarz