psychoterapia-pomoze-ci-rozwiazac-zyciowe-trudnosci

Gdy zadamy sobie pytanie o to, co stanowi clou psychoterapii, dojdziemy prędzej czy później do wniosku, że jest nim stosowanie oddziaływań psychologicznych w ogólnie pojętym leczeniu.

Z tak rozumianym oddziaływaniem psychoterapeutycznym mamy już do czynienia w przypadku najstarszych kultur okresu magiczno-animistycznego. Zarzewie kształtowania się naukowych podstaw psychoterapii przypada jednak dopiero na koniec XVIII wieku, kiedy to wiedeński lekarz Franz Anton Mesmer stworzył system leczniczy zwany mesmeryzmem. Istnienie zaś profesjonalnej psychoterapii liczy sobie dopiero ponad sto lat, a za jej początek uznaje się stworzenie przez Zygmunta Freuda pierwszej zaawansowanej metody psychoterapeutycznej – psychoanalizy. Od tamtej pory po dziś dzień obserwujemy nieustanny przyrost szkół psychoterapeutycznych.

Czym nie jest psychoterapia

Współcześnie mamy do czynienia z coraz większą społeczną akceptacją korzystania z pomocy psychoterapeutycznej. Wielu z nas zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że niekiedy warto zgłosić się po pomoc do profesjonalisty zamiast tkwić w swoich niedomaganiach. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tego, że rozumienie psychoterapii jako formy leczenia osób „chorych psychicznie” to tylko utarte nieprawdziwe przekonanie. Podobnie błędnym wyobrażeniem o psychoterapii jest rozumienie jej jako rozmowy, podczas której osoba uzyska proste wskazówki dotyczące tego, jak powinna żyć. Psychoterapia nie stanowi na pewno ekwiwalentu przyjacielskiej rozmowy, jak również nie jest równoznaczna z rozwojem duchowym. Jest ona za to pewnym leczniczym działaniem polegającym na realizacji przez klienta/pacjenta oraz terapeutę pewnej strategii podczas cyklu regularnych spotkań, która finalnie ma doprowadzić do rozwiązania problemowej sytuacji.

Z jakimi problemami ludzie najczęściej zgłaszają się na psychoterapię

Wiele osób cierpi z powodu szkodliwych, destrukcyjnych emocji i zachowań, co uniemożliwia im czerpanie pełnej satysfakcji ze swojego życia oraz bycie w odżywczych, zadowalających relacjach z innymi. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że podczas cyklu spotkań z profesjonalistą jesteśmy w stanie znaleźć sposób na uporanie się ze swoją trudnością. Do najczęstszych problemów, z jakimi osoby zgłaszają się na terapię, należą na pewno różne uzależnienia czy przeżywana aktualnie żałoba po stracie kogoś bliskiego. Z pomocy terapeutycznej korzystają także osoby będące ofiarą przemocy, jak również te, które są jej sprawcą. Na terapię nierzadko zgłaszają się ludzie borykający się z problemem depresji anoreksji, bulimii czy też osoby nie radzące sobie ze stresem. Inną kategorię stanowią ci, którzy wykazują zaburzenia lękowe, jak niepokój, lęki, panika czy fobie. Psychoterapia pomaga również w radzeniu sobie z problemami w relacjach z ludźmi, z partnerem lub też dotyczącymi dzieci i młodzieży. Z zaburzenia seksualnymi, psychosomatycznymi lub też psychotycznymi również można sobie skutecznie radzić dzięki wsparciu ze strony profesjonalnego psychoterapeuty. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z psychoterapii warto poznać rozróżnienie pomiędzy trzema zawodami, jakimi są psycholog, psychiatra oraz psychoterapeuta, nierzadko mylnie utożsamiane ze sobą.

Natalia Wieteska