mocne-strony-umyslu-kobiety

Na co dzień widać, że do tych samych spraw kobiety podchodzą nieco inaczej niż mężczyźni. Sposób przetwarzania informacji wiąże się bezpośrednio z pewnymi różnicami w budowie naszych mózgów. Prekursorzy badań w tej dziedzinie zauważyli, że uszkodzenie tych samych obszarów mózgowych u obu płci daje inne efekty behawioralne.

Poznaj siebie na nowo

Poznaj te różnice, a tym samym mocne i słabe strony swojego umysłu.
Wiele zdolności zlokalizowanych jest u mężczyzn, w jednej z półkul, podczas, gdy u kobiet- w obu. Przykładem mogą być umiejętności przestrzenne i językowe. Dzięki temu jesteś dobrze zwerbalizowana, łatwiej wyrażać Ci swoje potrzeby, emocje, lepiej rozumiesz co inni mają na myśli. Ponieważ jednak funkcja ta nie jest konkretnie umiejscowiona, ale rozproszona to zdolności te niejako dominują, dlatego o kobietach mówi się, że “za dużo gadają”.

Męski mózg

Ponieważ u mężczyzn lewa półkula odpowiada za zdolności werbalne, a prawa- wzrokowe często zdarza się, iż mężczyźnie trudno opisać to, czego doświadcza i wyrazić to. Mimo to jednak ewolucja wyposażyła nas w zdolność rozumienia i empatii, nawet w stosunku do osób, które są znaczenie gorzej skomunikowane od nas samych. Dzieje się tak również dlatego, iż Twój mężczyzna rozumie tylko te emocje, które są przekazywane do jego prawej półkuli; a co ważniejsze zdolność ich wyrażania znajdują się w półkuli lewej, stąd trudności w wyrażaniu emocji przez mężczyzn.

Żeński mózg

Twoją mocną stroną jest natomiast rozumienie emocji, przekazywanych do obu półkul. Przekłada się to na Twoją nieprawdopodobną sprawność emocjonalną: potrafisz wyczuć emocje własne i innych, nazwać je, widzisz różnice między stanem deklarowanym a faktycznym, masz zdolność empatii, współczucia, rozumiesz stany emocjonalne, jakich doświadczają inni. Dlatego to właśnie Ty wybierana jesteś na powiernicę, do Ciebie przychodzą ludzie zwierzyć się w trudnych chwilach. Natura wyposażyła Cię w zdolność pomagania, możesz więc to wykorzystać w codziennym życiu.

Nasze cykle, mózg i hormony

Wrażliwość emocjonalna u kobiet nakłada się na cykl menstruacyjny. Kiedy cykl ustaje nasz mózg decyduje by nasze ciało rozpoczęło zwiększoną produkcję hormonów męskich, co daje nam szansę na nabrania cech stereotypowo męskich:pewności siebie, stanowczości, przywództwo.Różnicą jest także jakość spoiwa łączącego półkule.U kobiet jest znacznie grubsze(ciało modzelowate).Ma to bezpośredni wpływ na ilość, szybkość i jakość połączeń międzypółkulowych. Stąd znacznie lepsze zdolności werbalne, łatwiejsze i bardziej trafne wyrażanie emocji(choć minusem jest fakt rozproszenia tych funkcji.Nie są one konkretnie zlokalizowane, jak u mężczyzn.Trudniej kobietom oddzielić emocje od rozumowania.To główna różnica między nami.

Instrukcja obsługi?

Z jakości ciała modzelowatego wynika jeszcze jedna ważna różnica, mianowicie tzw. intuicja. Jest to praktyczne zupełnie niewytłumaczalne zjawisko, które w przeważającej mierze dotyczy kobiet. Próbuje tłumaczyć się je występowaniem przekazu bodźcowego na poziomie, który nie przekracza bariery świadomości.Gdyby udało się potwierdzić te teorię- byłybyśmy wyposażone w niesamowicie przydatny atut.

Nasz ogromny atut

Z opisanej powyżej budowy kobiecego mózgu można wyprowadzić uogólnienie mówiące o tym, iż my, kobiety żyjemy światem uczuć (w przeciwieństwie do naszych panów, którzy skupieni są raczej na konkretnych rzeczach). Jest to wielka zaleta kobiecego umysłu. Przedkłada się to bowiem na społeczne zainteresowania kobiet. To my tworzymy sieci społeczne, dzięki którym możemy wspierać i liczyć na wsparcie w trudnych chwilach. To my uczymy nasze dzieci jak wejść w społeczeństwo i jak sobie radzić w interakcjach innymi ludźmi. Każda z nas pewnie świetnie zna stwierdzenie “pogadaj z nią/nim. Ty to lepiej załatwisz”. I faktycznie, biorąc pod uwagę wyróżnione przez naukowców- badaczy mózgu cechy, w których mózg kobiecy góruje nad męskim (czyli spryt, cierpliwość, umiejętność udawania, współczucie) okazuje się, iż faktycznie jesteśmy z natury specjalistkami od postępowania z ludźmi.

Ciekawostką jest, iż na początku życia każdy mózg jest mózgiem żeńskim, jeśli więc na świat przyjdzie kobieta to w życiu płodowym od poczęcia po poród mózg nie ulega zmianom. Jeśli natomiast narodzić ma się chłopiec to żeński mózg poddany jest wpływowi hormonów męskich w dużym stężeniu, aby mogły zajść w nim opisywane zmiany.

Dowodzi to faktu, iż nie jesteśmy odmiennymi planetami, a jedynie pewne funkcje przebiegają u nas odmiennie. Aby zrównoważyć te różnice i aby w mózgu mogły wytworzyć nam się nowe połączenia warto podejmować typowo męskie aktywności. Jeśli będziemy tak postępowali mamy szansę, że mężczyźni dostrzegą nasz gorszy nastrój i zapytają nas o jego przyczyny, a my same będziemy czasem potrafiły “huknąć pięścią w stół”, albo po prostu zaparkować auto w zatłoczonym mieście.

J. Przeźmińska