kogo-nagradzamy-w-menopunktowaniu

Drodzy Użytkownicy!

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Menopunktowanie jest tylko miłym dodatkiem do komentarzy na portalu Menopauza.pl .

Widząc jednak, jak wielką wagę niektóre osoby przywiązują do tego czynnika oraz mając świadomość, że komentarz komentarzowi nie jest równy pod względem treści, postanowiliśmy zmienić system nagradzania. Nie chodzi nam wszak tylko o chwalenie produktów, które polecamy, ale faktyczny wkład w tworzenie portalu: uważne czytanie artykułów, podejmowanie dyskusji, przedstawianie swojego punktu widzenia oraz wysuwanie propozycji czy to dotyczących tematów, o których chcielibyście poczytać, czy w ogóle kierunku rozwoju serwisu.

W związku z tym podjęliśmy decyzję, że począwszy od nowego miesiąca, czyli lutego (styczeń zostanie rozliczony jeszcze dawnym sposobem, aby nikt nie czuł się poszkodowany) to nie 3 osoby z największą ilością punktów będą przez nas obdarowywane prezentami. Zdecydowaliśmy, że pod uwagę będziemy brać aż 15 osób, które zdobyły w danym miesiącu najwięcej Menopunktów. To z ich grona głosami całej redakcji wytypujemy 3 lub więcej użytkowników, mających – naszym zdaniem – największy wkład w rozwój portalu w danym miesięcy. Wybrane przez nas osoby, zostaną nagrodzone upominkami.

Co będziemy brać pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych poza ilością punktów?

  • Merytoryka. Najważniejsza jest treść komentarza. Pragniemy docenić osoby, które przy okazji same dzielą się swoją wiedzą oraz rozpoczynają dyskusje.
  • Czas. Zależy nam, by nagradzać osoby, które udzielają się przez cały miesiąc, a nie tylko kilka dni, po czym znikają na tydzień lub dłużej.
  • Kultura osobista. Nawet podejmując polemikę, można to zrobić w sposób spokojny, wyczerpujący argumentację danej strony. Taką postawę cenimy.
  • Ogólne zaangażowanie. Menopauza.pl to portal otwarty na czytelników, dlatego chętnie czytamy Wasze sugestie i opinie, przesyłane nam na maila redakcji. Jesteśmy też bardzo wdzięczni osobom, które zgłaszają nam błędy, jak np. umieszczenie komentarza pod złym artykułem, umieszczenie dwukrotnie tego samego tekstu itp. A może sami napiszecie dla nas jakiś tekst?
  • Polecanie nas. Cieszymy się, gdy polecacie nas osobom, które nie tylko rejestrują się na portalu, ale także zaczynają czynnie uczestniczyć w jego życiu. Podobnie, jeśli piszecie np. bloga i tam wspominacie o serwisie Menopauza.pl lub podajecie nas jako źródło informacji – pochwalcie się tym.

Nie ma znaczenia natomiast w jakich działach dana osoba się udziela oraz czy jej wkład dotyczy np. tylko forum, czy portalu ogólnie. Wszystkie działy i tematy są dla nas równie ważne, a rozumiemy, że nie każda tematyka musi być interesująca dla jednej osoby. Wypowiadajcie się więc tam, gdzie dobrze się czujecie.

Zasada Menopunktowania dotycząca tego, że jedna osoba nie może zostać nagrodzona więcej niż 2 razy pod rząd pozostaje bez zmian.

Uwaga, zmiana!

Ze względu na proces integracji portalu Menopauza.pl z portalem DojrzałaKobieta.pl chwilowo zawieszamy Menopunktowanie (od listopada 2012). O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy!

Pozdrawiamy serdecznie

Redakcja