kilka-slow-o-powstaniu-medycyny-estetycznej

Medycyna estetyczna powstała jako wyniki zapotrzebowania współczesnych czasów. Kult młodości jak i rozwój technik chirurgicznych spowodował, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie poprawić każdy element swojego ciała. Zastanówmy się jak to było na początku…

Medycyna zachodu

Za prekursora owej dziedziny uważa się francuskiego lekarza Jean Jacques Legranda, którego specjalizacją była endokrynologia. Założył on w roku 1973 w Paryżu Francuskie Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej. Jego działanie ukierunkowało rozwój nauki medycznej na dziedzinę poświęconą estetyce oraz wyglądowi.

Należy również wspomnieć, że paryski lekarz jak wynikało z jego specjalizacji, na co dzień miał kontakt z kobietami w okresie menopauzalnym. Właśnie te doświadczenia były impulsem do zwrócenia większej uwagi na możliwości medycyny w pomocy przekwitającym kobietom.
Nie bez znaczenia był również fakt, że Francja już od najdawniejszych czasów słynęła z elegancji jak i troski o nieskazitelny wygląd.
Kierunkiem rozpowszechniania się nowej dziedziny nauki była Europa Zachodnia i kraje rozwijające się.

Do Polski medycyna estetyczna dotarła w latach 90 XX w. za sprawą polskiego lekarza studiującego we Francji. Od tamtego momentu jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi medycznych w kraju.

Ania 14-stek