wizytę u lekarza

Chcesz skorzystać z bezpłatnych świadczeń polskiej opieki zdrowotnej? Musisz udowodnić, że masz do tego prawo. Brak zaświadczenia nie oznacza jednak, że nie należy ci się pomoc!

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej można potwierdzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przedstawić odpowiedni „papierek”. Jaki? Wszystko zależy od osobistej sytuacji każdego pacjenta.

Uwaga! Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Także w przypadku nagłego zdarzenia, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia pomocy!

Jak potwierdzić prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ, jeśli przestawi druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni). Takim dokumentem może być także aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa. Uwaga! Od 1 stycznia 2010 roku ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowych.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna do lekarza zabrać ze sobą natomiast druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli ktoś ubezpiecza się w KRUS, prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej może udowodnić za pomocą:

  • dokumentu określającego zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez KRUS na rolnika lub domownika podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na którym ta osoba została wskazana,
  • zaświadczenia,
  • podstemplowanej przez KRUS legitymacja,
  • decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • dowodu wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Emeryci i renciści winni do lekarza zabrać z kolei legitymację emeryta lub rencisty, a osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla osoby ubezpieczającej się samodzielnie, dowodem potwierdzającym prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej są: umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

Dorota Richter