pierwotny-seks

W świecie zwierząt, z którego wywodzimy się,nie ma randkowania, przynoszenia kwiatów, kupowania prezentów, czułych słówek itp. Seks jest takim, jakim pierwotnie stworzyła go natura – dzikim, pierwotnym, popędowym. Czy czasem za nim nie tęsknimy?

Seks w jego obecnym kształcie jest produktem w ogromniej mierze modulowanym przez kulturę. Na pierwotny i najsilniejszy (obok potrzeb przyjmowania pokarmu i zaspokajania pragnienia) instynkt, w jaki wyposażyła nas natura, kultura nałożyła jarzmo w postaci normy społecznej, czyli konieczności wykonywania lub powstrzymywanie się od danych zachowań, dzięki dokonywaniu błyskawicznej oceny o treści, którą można by sparafrazować w następujący sposób „co ludzie by powiedzieli?”.

W pierwotnym wymiarze stosunek jest obecnie dla ludzi zupełnie nieakceptowalny, a jednak tym, co za nim przemawia jest jego autentyczność. Tej pierwotnej dzikości jest przecież w nas tyle samo, co przed wiekami. Różnimy się tylko sposobem jej wyrażania.

Od instynktu nie uciekniesz

Warto zauważyć, że silna potrzeba seksualna, wzajemna atrakcyjność nawet zupełnie nieznajomych sobie osób często ma taką „siłę przyciągania” (czyli po prostu popęd), że lekceważymy kulturę kosztem natury dopuszczając się zdrad, seksu z przygodnymi partnerami, w przygodnych miejscach.

Joanna P.