co-to-jest-akupunktura

Akupunktura to starożytna chińska metoda leczenia ludzkiego ciała. Jest jednym z elementów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), która oparta jest na dualistycznej koncepcji pojmowania natury, w której występują, uzupełniają się nawzajem i podtrzymują wzajemnie pierwiastki Yin i Yang.

W dużym uproszczeniu yin to zacienione miejsce, reprezentowana przez czerń i księżyc, symbolizujące uległość, chłód, noc duszę wodę i ziemię oraz symbolizuje żeński aspekt natury. Natomiast Yang jest miejscem nasłonecznionym, reprezentowanym przez biel, oznaczającym siłę, aktywność, radość, ciepło oraz symbolizującym męski aspekt natury.

Zgodnie z TCM zdrowie jest wynikiem zachowywania równowagi między tymi dwoma pierwiastkami, zarówno w ciele człowieka, jak i w jego otoczeniu. Odpowiednie praktyki pozwolą uruchomić w ciele ośrodki energetyczne, osiągnąć harmonię, a nawet zgodnie z wierzeniami mogą spowodować pojawienie się nowych, duchowych możliwości.

Najbardziej znaną chińską metoda leczenia, rozpowszechniona również na zachodzie jest właśnie akupunktura. Technika ta polega na wkłuwaniu specjalnych pełnych igieł w odpowiednie punkty, leżące wzdłuż przebiegu meridianów, czyli zgodnie z chińską filozofią – dróg przepływu energii Qi, które łączą poszczególne punkty akupunkturowe.

Tradycyjna medycyna chińska wyróżnia 12 meridianów klasycznych i 8 meridianów cudownych. Te pierwsze mają swój przebieg zewnętrzny, łączący kolejne punkty akupunkturowe, oraz wewnętrzny, służący do komunikacji się z narządami wewnętrznymi. Chińczycy wierzą, że meridianami płynie energia Qi, od której zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

AJ