co-to-jest-akupunktura

Akupunktura to starożytna chińska metoda leczenia ludzkiego ciała. Jest jednym z elementów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), która oparta jest na dualistycznej koncepcji pojmowania natury, w której występują, uzupełniają się nawzajem i podtrzymują wzajemnie pierwiastki Yin i Yang.

Zgodnie z raportem WHO oceniającym przydatność akupunktury w różnych schorzeniach oraz wytycznymi Polskiego Towarzystwa Akupunktury wskazania do jej stosowania możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Schorzenia, w których akupunktura jest podstawową metodą leczenia (zanik nerwu wzrokowego, neuralgie: nerwu trójdzielnego, podpotylicznego i inne)
  2. Schorzenia, w których akupunktura funkcjonuje na równi z leczeniem konwencjonalnym (najczęściej farmakoterapią). W tych jednostkach chorobowych stosowanie wyłącznie akupunktury byłoby błędem
  3. Schorzenia, w których akupunktura jest metodą pomocniczą, dodatkiem do głównego leczenia.

Akupunktura przez wielu specjalistów jest też wskazanym sposobem radzenia sobie z objawami menopauzy, jak uderzenia gorąca, zawroty głowy, drażliwość czy zmienność nastrojów.

Dlatego wybacz mi, że nie targa mym ciałem pożegnanie. Czuję żal bez bolu. Myślę, że byłaś bardzo samotna. Północna Droga Co tu robi ten cytat? Dowiedz się tutaj i weź udział w konkursie!

AJ