aktywnosc-fizyczna-a-cisnienie-krwi

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. To bezpośredni czynnik ryzyka wielu chorób, które w ostatnich dziesięcioleciach doprowadzają do ogromnej ilości zgonów ludzi na całym świecie. Nadciśnienie tętnicze jest obok palenia papierosów i hiperlipidemii jednym z trzech najważniejszych niezależnych czynników ryzyka choroby wieńcowej – pierwszej co do częstości przyczyny zgonów w Polsce.

Amerykańscy eksperci przewidują, że w 2025 roku na świecie chorować na nadciśnienie będzie 1,5 mld ludzi. Problem szczególnie dotyczy krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się. Według najpoważniejszych badań dotyczących problemu ciśnienia tętniczego w Polsce w roku 2005 (program WOBASZ), w którym przebadano ponad 13 tys. osób – aż 36% Polaków ma nadciśnienie. Problem w nieco większym stopniu dotyczy mężczyzn aniżeli kobiet.

U osób z nadwagą nadciśnienie występuje dwukrotnie częściej niż u osób z prawidłową masą ciała. Niewłaściwy styl życia sprzyja rozwojowi nadciśnienia – w szczególności nadmierne spożycie soli kuchennej, alkoholu, spożycie tłuszczów nasyconych, niski poziom aktywności ruchowej.

Krew naciskając na ściany naczyń krwionośnych wytwarza ciśnienie pod wpływem jej wyrzutu na obieg, dzięki pracy serca. W momencie skurczu serca powstaje ciśnienie skurczowe, a w chwili rozkurczu tzw. rozkurczowe. Normalne ciśnienie krwi powinno wynosić 120/80 mmHg; o nadciśnieniu mówimy wówczas, gdy jego wartości wzrosną do 140/90 mmHg.

dr Paweł F. Nowak