Wysoko wrażliwe dziecko w szkole
Thought Catalog z Unsplash

Co piąta osoba posiada wysoko wrażliwy układ nerwowy. Ten jest szczególnie wyczulony na bodźce, przez co wyłapuje ich więcej i poddaje je bardziej szczegółowej analizie. Ta cecha ma charakter dziedziczny, nie wynika z zaniedbań rodzicielskich czy nadmiernej opiekuńczości. Wysoko wrażliwe dziecko w szkole często przeżywa katusze. Jak można mu pomóc?

Spis treści:

  1. Po czym rozpoznać wysoko wrażliwe dziecko?
  2. Wysoko wrażliwe dziecko w szkole
  3. Jak pomóc wysoko wrażliwym dzieciom w szkole?
  4. Jak szkoła wpływa na rozwój dzieci wysoko wrażliwych?

Po czym rozpoznać wysoko wrażliwe dziecko?

Na dziecko wysoko wrażliwe oddziałuje znacznie więcej bodźców. Ponadto młody człowiek znacznie dokładniej analizuje każdą sytuację niż jego rówieśnicy. Często to roztrząsanie staje się męczące również dla niego samego. Dziecko wysoko wrażliwe wolniej oswaja się ze zmianami, jakie zachodzą w jego otoczeniu. W związku z tym znacznie gorzej znosi pierwsze dni w nowej szkole, powrót z wakacji czy pierwsze spotkanie z nowym wychowawcą. Nie zaprzyjaźnia się też tak łatwo jak jego rówieśnicy. Potrzebuje czasu, aby zbudować w sobie poczucie bezpieczeństwa i obdarzyć drugą osobę zaufaniem. Ponadto wykazano, że dzieci wysoko wrażliwe reagują znacznie bardziej emocjonalnie. Mogą krzyczeć, wpadać w złość lub płakać, gdy napotkają trudności. Takie osoby częściej wykazują też tendencję do perfekcjonizmu, wykonywane zadania starają się zrealizować idealnie, aby uniknąć krytyki ze strony otoczenia. Są bowiem na nią niezwykle wrażliwe. Wykazują się większą empatią i łatwiej się wzruszają, co ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony starają się nie krzywdzić innych i uwzględniać dobro drugiego człowieka w swoich codziennych wyborach. Z drugiej dzieci wysoko wrażliwe gorzej radzą sobie z trudnymi emocjami swojego otoczenia. Czasem sprawiają wrażenie zamrożonych, co nie oznacza, że nie współczują swojemu rówieśnikowi. Po prostu zalewa je fala cudzych emocji.

Wysoko wrażliwe dziecko w szkole

Dzieci wysoko wrażliwe często źle znoszą etap szkolnej edukacji. W każdej klasie można bowiem znaleźć ich przeciwieństwo, czyli nadpobudliwych rówieśników. Ich głośne zachowanie prowadzi do przeciążenia układu nerwowego, co skutkuje przebodźcowaniem i znacznie obniża jakość życia. Ponadto dziecko wysoko wrażliwe w szkole stara się nie sprawiać innym kłopotów, dlatego nie dopytuje nauczyciela, gdy czegoś nie rozumie i nie wychodzi w trakcie lekcji do toalety. To może negatywnie wpływać na jego samopoczucie. Nadmiar informacji, który pada na lekcjach, może przeciążać wysoko wrażliwy układ nerwowy. Dziecko często czuje się zagubione. Nie zdążyło jeszcze przyswoić nowych wiadomości z matematyki, a już musi uczyć się nowego czasu z języka niemieckiego. W rezultacie już po 2-3 lekcjach czuje się zmęczone i przebodźcowane. Sytuacji nie ułatwiają również nauczyciele, którzy zbyt wiele zadają, pozbawiając dziecko wysoko wrażliwe czasu niezbędnego na regenerację.

Jak pomóc wysoko wrażliwym dzieciom w szkole?

Rodzice, których dzieci posiadają wysoko wrażliwy układ nerwowy, powinni ułatwić im edukację. Bardzo ważne jest, aby porozmawiać o indywidualnych predyspozycjach młodego człowieka z jego wychowawcą. Ten powinien zadbać o dostosowanie sposobu nauczania do konkretnego ucznia. Dzieci wysoko wrażliwe potrzebują więcej czasu do oswojenia się z nową sytuacją, dlatego często źle odnajdują się w szkole po powrocie z wakacji. Warto dać im czas na adaptację i nie odpytywać ich na pierwszej lekcji, gdyż poczują się zagubione. Można też porozmawiać z nauczycielami na temat odpytywania. To normalne, że chcą oni sprawdzić, czy dziecko przyswoiło nowe informacje, ale nie muszą tego robić przy całej klasie, lecz w cztery oczy.

Jak szkoła wpływa na rozwój dzieci wysoko wrażliwych?

Dzieci wysoko wrażliwe często nie najlepiej wspominają szkolną edukację. Wynika to z faktu, iż placówka nie zawsze zapewniła im właściwe warunki do rozwoju. Jeśli zamienić je na bardziej sprzyjające, to można by wykorzystać w pełni potencjał wysoko wrażliwego układu nerwowego. Osoby nim obdarzone łatwiej wyciągają nieoczywiste wnioski, potrafią wiązać ze sobą różne informacje i stawiać ciekawe hipotezy. Ponadto są wrażliwe społecznie i posiadają świetnie rozwinięte kompetencje społeczne. Ich zdolność do wnikliwej analizy może zostać wykorzystana w wielu dziedzinach nauki. W sytuacji, gdy rodzic widzi, że nauczyciele męczą jego dziecko, nie reagują na jego prośby, może skorzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oświadczenie o wysokiej wrażliwości przetwarzania sensorycznego to ważny dokument, z którym musi się liczyć cała kadra pedagogiczna. Dzięki niemu dostosuje ona warunki nauczania do specyfiki danego ucznia.