Teściowa kontra synowa – Iwona Golonko

Teściowa kontra synowa to poradnik psychologiczny, w którym Iwona Golonko szczegółowo omawia źródła konfliktu, jakie pojawiają się między tymi dwoma kobietami. Ich porozumienie często wydaje się niemożliwe, choć łączy je miłość do jednego mężczyzny. Dla jednej z nich jest on ukochanym synem, dla drugiej partnerem i kochankiem. Sytuacji nie ułatwia różnica pokoleń, za którą nierzadko idzie odmienny światopogląd.

Spis treści:

  1. Konflikt teściowej z synową
  2. Teściowa kontra synowa, czyli konflikt zrodzony z powodu niskiej samooceny
  3. Miłość do tego samego mężczyzny czasem dzieli zamiast łączyć
  4. Trójkąt dramatyczny, czyli gra psychologiczna
  5. Wciąganie osób trzecich do konfliktu
  6. Czy konflikt między teściową a synową można zażegnać?

Konflikt teściowej  z synową

Teściowa kontra synowa – to poradnik, w którym został omówiony konflikt stary jak świat, od wieków żona toczy wojnę podjazdową z jego matką. Na ten temat nie powstało jednak tyle dowcipów co o relacji mężczyzny z matką jego partnerki. Ta druga wydaje się bardziej zabawna i mniej poważna. Wciąż wydanie syna na świat bywa postrzegane jako bardziej wartościowe od urodzenia córki.

Teściowa kontra synowa, czyli konflikt zrodzony z powodu niskiej samooceny

Iwona Golonko zwraca uwagę, że na konflikt między synową a teściową w dużej mierze wpływa samoocena. Kobieta, która ma ją wysoką i stabilną, nie boi się, że utraci miłość mężczyzny, jeśli będzie współdzielić ją z drugą ważną kobietą w jego życiu.  Tutaj synowa nie musi lękać się nadmiernego wpływu matki męża, a ta tego, iż przestanie być ważna dla swojego syna. Niestety rzadko kiedy obie strony mogą pochwalić się wysoką i stabilną samooceną. Na ogół przynajmniej jedna z nich ma niskie poczucie własnej wartości. Teściowa boi się, że synowa okaże się od niej lepsza w jakimś aspekcie np. w gotowaniu. Natomiast synowa ma dość dominacji matki swojego męża i tego, że ta ingeruje np. w jej metody wychowawcze.

Miłość do tego samego mężczyzny czasem dzieli zamiast łączyć

W gruncie rzeczy obie skonfliktowane kobiety kochają tego samego mężczyznę. Niestety w działaniach drugiej strony nie potrafią dostrzec ludzkich odruchów. Synowa nie rozumie, że teściowa boi się utraty swojej pozycji. Teściowa z kolei zapomina o tym, jak sama narzekała na matkę męża, gdy ta pouczała ją w kwestiach związanych z opieką nad dzieckiem czy prowadzeniem domu. Jeśli obie strony zdobędą się na empatię i dostrzegą, że mają do czynienia z człowiekiem, łatwiej osiągną porozumienie.

Trójkąt dramatyczny, czyli gra psychologiczna

Iwona Golonko w swoim poradniku Teściowa kontra synowa odwołuje się do trójkąta dramatycznego. Mamy w nim Oprawcę, Wybawcę i Ofiarę. Każda z osób, która uczestniczy w tej grze psychologicznej, w zależności od okoliczności staje się jedną z tych trzech postaci. Np. teściowa dzwoni do syna, by poskarżyć się na synową, czyli udaje Ofiarę, a w synu widzi Wybawcę. Gdy ten odmawia interwencji, jego matka nagle staje się Oprawcą, a on Ofiarą. Żona też początkowo może zgrywać Ofiarę, a gdy nie dopnie swego, przeistoczyć się w Oprawcę. Także mężczyzna przechodzi przez wszystkie wyżej wspomniane role, dostrajając się do zaistniałych okoliczności. Iwona Golonko podkreśla jednak, że trójkąt dramatyczny,  podobnie jak inne gry psychologiczne, obnaża słabości jego uczestników. W rzeczywistości każda z osób, która uczestniczy w takich zagrywkach, oczekuje akceptacji, uznania i przyznania racji.

Wciąganie osób trzecich do konfliktu

Aby dopiąć swego, każda ze stron może włączyć do konfliktu osoby trzecie. Teściowa może zaangażować swojego męża, przyjaciółkę, córkę, a synowa swoich rodziców, rodzeństwo etc. Niestety takie zachowanie nie rozwiązuje problemu. Ten bowiem wymaga otwartej komunikacji, na którą nie stać żadnej ze stron. Konflikt synowej z teściową rzadko przybiera oficjalną formę. Zazwyczaj przypomina wojnę podjazdową.

Czy konflikt między teściową a synową można zażegnać?

Teściowa kontra synowa to poradnik, który doskonale opisuje mechanizmy psychologiczne, które rządzą tego typu relacjami. Nierzadko konfliktowi między dwoma kobietami towarzyszy wzbudzanie poczucia winy czy bierna agresja. Warto to sobie uświadomić i nauczyć się reagować adekwatnie do sytuacji. W książce Iwony Golonko pt. Teściowa kontra synowa znajdziesz wiele praktycznych wskazówek. Z jej pomocą uzdrowisz wasze rodzinne relacje i przestaniesz stresować się z powodu niedzielnego obiadu u teściów.