regulamin-konkursow

Prosimy wszystkich uczestników konkursów na portalu www.menopauza.pl o zapoznanie się z naszym regulaminem konkursów.

I. Organizatorzy i czas trwania konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal www.menopauza.pl.
2. Współorganizatorem jest konkretna firma, fundująca nagrody.
3. Czas trwania konkursu jest ustalony i sprecyzowany w podpisanej przez oba podmioty umowie.

II. Uczestnicy

1. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarejestrowana na portalu www.menopauza.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia i rejestrację, które nie dotarły do niego z powodów technicznych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu.
4. Każdy użytkownik portalu menopauza.pl może do nas wysłać pojedynczy formularz. Zdublowane odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

III. Zasady konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą formularza konkursowego zamieszczonego w treści konkursu.
2. Dodatkowymi warunkami konkursu mogą być również: rejestracja na stronie sponsora konkursu, przejaw aktywności (kliknij LUBIĘ TO!) na profilu Facebook fundatora nagród.
3. Konkurs aktywny znajduje się wśród najnowszych artykułach w przewijarce pod Gorącym tematem, oraz w kategorii Najnowsze konkursy. Prosimy nie wysyłać odpowiedzi konkursowych przed dniem oficjalnego rozpoczęcia konkursu.
4. Konkurs musi posiadać aktywny formularz konkursowy. W celu nadesłania odpowiedzi na konkretny konkurs nie należy korzystać z formularzy zamieszczonych przy innych konkursach.
5. Treść pytania konkursowego jest ustalona przez Organizatora i Fundatora.
6. Zwycięzcy są wyłonieni przez Redakcję portalu Menopauza spośród osób, które nadesłały prawidłową odpowiedź. Decyzje podjęte przez Redakcję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu
7. Wyniki są umieszczane na stronie w przeciągu dwóch tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, chyba że Fundator konkursu wprowadzi indywidualny czas rozstrzygania konkursu.
8. Nagrody są wysyłane w ciągu pięciu tygodni od zamieszczenia rozwiązania konkursu. Ten czas jest niezbędny dla przekazania nagród oraz adresów zwycięzców do firmy wysyłkowej oraz przygotowania przez nią przesyłek.

IV. Nagrody

1. Nagrodami dla zwycięzców są przedmioty wymienione w treści konkursu.
2. O wygranej zwycięzca dowie się poprze odnalezienie swojego loginu na stronie Menopauza.pl
3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu przesyłką na adres wskazany przez zwycięzcę. Firma wysyłkowa dba o to, by nagrody były odpowiednio zabezpieczone podczas transportu. Portal Menopauza.pl odpowiada za idealny stan fizyczny nagród do momentu przekazania ich firmie wysyłkowej.
4. W przypadku rezygnacji z nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejną osobę, która spełnia kryteria zawarte w Regulaminie.
5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Jeżeli osoba, która zostanie nagrodzona nie prześle w przeciągu dwóch tygodni, wymaganego adresu do korespondencji, na jej miejsce zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca.

V. Postanowienia końcowe

1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Serwisu oraz na stronie www.menopauza.pl.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w Regulaminie.
4. Jakakolwiek odpowiedzialność Serwisu względem Uczestników lub osób trzecich jest wyłączona – z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Admin