prawa-pacjenta-w-szpitalu

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa” – głosi artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prawa Człowieka to pojęcie bardzo szerokie nośne i elementarne we współczesnym świecie, to samo tyczy się praw pacjenta w rzeczywistości służby zdrowia.

Każdemu pacjentowi, który trafi do szpitala, przysługują te same prawa.

Bądź świadoma swoich praw, które przysługują Ci, gdy będziesz leczona w szpitalu:

1. Prawo do intymności i godności – gdy trafisz do szpitala masz prawo do życzliwego i kulturalnego traktowania przez lekarzy i personel. Możesz nie zgodzić się na obecność przy porodzie czy przy innych zabiegach medycznych studentów medycyny, a nawet na ich obecność przy obchodzie lekarskim.

2. Prawo do informacji – każdy pacjent powinien być na bieżąco informowany o przebiegu leczenia, oczekiwanych rezultatach czy skutkach ubocznych leczenia. Masz prawo wiedzieć kto jest Twoim lekarzem oraz pytać o wszystko co Cię niepokoi.

3. Prawo do zgody na zabiegi medyczne – w każdej chwili możesz nie zgodzić się na operację, nawet jeżeli zgoda na zabieg została już podpisana. Masz prawo pytać o celowość podawania leków oraz o powody wszystkich zabiegów podejmowanych wobec Ciebie i Twoich bliskich.

4. Prawo do obecności i opieki wykonywanej przez bliską osobę – bliską osobą jest nie tylko małżonek czy rodzic, ale także bliska przyjaciółka, co oczywiście nie zwalnia personelu z opieki nad Tobą. Powinnaś wiedzieć, że bliska osoba ma prawo przebywać przy Tobie nawet 24 godziny na dobę.

5. Tajemnica lekarska – wszelkie informacje o przebytych chorobach, dotyczące zdrowia i leczenia, faktów z życia prywatnego, rodzinnego, seksualnego i zawodowego, które powierzyłaś personelowi szpitalnemu, nie mogą być publicznie ujawniane ani być tematem publicznych plotek czy komentarzy.

Zuzanna Górka