po-co-nam-menopauza

Mimo iż dla każdej z nas objawy menopauzy (uderzenia gorąca, zmienność nastrojów czy nadmierne pocenie) są nieprzyjemne, matka natura obdarzyła nas tym stanem nie bez powodu.

Dzięki procesowi przekwitania mamy szansę stać się dobrymi babciami, zwłaszcza dla dzieci naszych córek. Jak wynika z badań średni wiek menopauzy naturalnej u Polek wynosi 51-52 lata. Termin menopauza oznacza ostatnią miesiączkę. Sam proces około menopauzalny trwa kilka lat i jest kontrolowany przez odpowiednie geny Za wszystkim więc stoi biologia i selekcja naturalna.

Pierwsza z hipotez, która tłumaczy nam kobietom dlaczego musimy przejść klimakterium, mówi, że ewentualna ciąża w wieku dojrzałym i komplikacje okołoporodowe mogłyby zagrozić naszemu życiu. Czas po 50. roku życia z punktu widzenia socjologii i psychologii, jest okresem, w który można poświęcić się swojemu najmłodszemu dziecku lub przeznaczyć na samorozwój. Druga hipoteza sugeruje, że to właśnie w czasie przekwitania kobieta może się zająć swoimi wnukami.

Naukowcy Newcastle University przeprowadzili w Gambii badania, które symulowały proces ewolucji kobiet na przestrzeni wieków. W końcu nasze poprzedniczki kiedyś nie dożywały wieku menopauzalnego. W przypadku śmierci matki, szanse na przeżycie niespełna dwuletnich dzieci zmniejszały się 10-krotnie Okazało, się, że dzieci w przedziale wiekowym 1-2, które miały babcię zwiększały dwukrotnie swoją szansę na przetrwanie.

Gdyby maksymalny wiek, w którym kobieta może naturalnie począć dziecko, wynosił 50- 65 lat, wzrosłoby prawdopodobieństwo, że umrze, zanim jej potomek skończy 2 lata. Kiedy ostatnia miesiączka przypada na 50. rok życia, duża część dzieci, bo aż 60% wciąż ma żyjącą babcię, która odchowała już swoje dzieci. Gdyby menopauza przypadała na 65. rok życia, odsetek ten spadłby do 10%. Kobieta obciążona swoimi własnymi dziećmi nie będzie w stanie pomagać córce w wychowaniu jej potomstwa. Poza tym gdyby wiek menopauzy się przesunął babcie miałyby mniej czasu wolnego, który mogłyby poświęcić dzieciom i wnukom. Tak więc wszystkie argumenty przemawiają za tym, że optymalnym wiekiem na przekwitanie jest 50. rok życia. A w końcu natura wie lepiej.

Anna J