osobowosc-sukcesu

Czasem zdarza się tak, że ludzie z wyższym wykształceniem, posiadający doskonałe przygotowanie merytoryczne do wykonywanej pracy, wzbogacone dodatkowymi umiejętnościami – nie tylko nie odnoszą sukcesów zawodowych, ale często nie podejmują żadnej aktywności w ogóle. Z drugiej strony na pewno znamy osoby, które prowadzą własne działalności, są szefami swoich firm, są skutecznymi pracownikami, ale na dobrą sprawę nie posiadają ani odpowiedniej wiedzy merytorycznej, ani wykształcenia w danej dziedzinie.

Co wyróżnia te osoby? Co sprawia, że ich losy tak drastycznie dalece od siebie odbiegają ? Tym czynnikiem jest właśnie typ osobowości. Wielu badaczy tego zagadnienia podaje wiele różnych rodzajów i typów osobowości, nie jest jednak celem, by teraz skupiać się na ich opisie. Podkreślić należy jednak fakt, iż świadomość swoich cech psychicznych może w znacznym stopniu przyczynić się do odniesienia sukcesu, poprzez wzmocnienie mocnych stron i podjęciem pracy nad słabościami.

Świadomość ta pozwala nam w kolejnym etapie przeformułować to, co zwykliśmy nazywać wadami, na cechy, które możemy wykorzystywać w służbie naszego sukcesu. Jeśli przykładowo uważamy siebie za upartych – to może powinniśmy zacząć myśleć o sobie jako o osobach wytrwałych? Taka zmiana punktu i sposobu patrzenia, na zasadzie samospełniającego się proroctwa, wpływa na sposób naszego zachowania, a w efekcie również na to, jak jesteśmy odbierani przez innych.

Odniesienie sukcesu w ogromnej mierze determinowane jest przez umiejętność utrzymywania adekwatnych kontaktów z innymi ludźmi. Jest to „intuicyjna” wiedza osób, które odnoszą sukces, na temat tego, jak układać sobie relacje z różnymi osobami. Ta „intuicyjność” to jednak w gruncie rzeczy nic innego jak wiedza na temat własnej osobowości oraz typów osobowości innych osób. Taka świadomość pozwala na dostosowanie indywidualnej strategii postępowania do indywidualnej osoby. A to właśnie przesądza o odniesieniu sukcesu.
Sukcesów zawodowych nie odnoszą osoby o autorytarnych postawach, sztywnych schematach myślowych, niemodyfikowalnych poglądach – tacy bowiem ludzie nie są w stanie dostosować się poznawczo ani do swoich przełożonych, ani podwładnych, ani klientów. Mitem jest przekonanie, że sukcesy odnoszą ludzie pewni siebie, stanowczy, władczy, zdecydowani.

Zwycięstwa zawodowego nie należy rozumieć jako splotu szczęśliwych wydarzeń losowych czy konkretnego zbioru cech. Odniesienie sukcesu w jednej dziedzinie nie ma bowiem nic wspólnego z odnoszeniem go w innej, gdyż wymaga to zupełnie odrębnych zdolności i umiejętności. Sukces jest w nas, a wydobyć go możemy poprzez pracę. Na pierwszym miejscu jest to niezmiennie praca nad sobą.

Joanna P.