l4-co-nalezy-wiedziec

Każdy z nas ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Potrzebny jest Ci wtedy magiczny druczek L4, który należy przedstawić pracodawcy. Znaj swoje prawa i obowiązki podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie

To zaświadczenie wydane na formularzu ZUS ZLA wystawiane przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny.

Powiadom pracodawcę o nieobecności

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz rodzinny i specjalista. Lekarz praktykujący prywatnie może wystawiać zwolnienia jeśli zawarł umowę z ZUS.
Kobiety w ciąży mogą otrzymywać zwolnienia od ginekologa, jak również od innych specjalistów, ale tylko w przypadku choroby. Sama ciąża nie upoważnia do korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Przy wypisywaniu zwolnienia lekarskiego potrzebny jest dowód osobisty lub paszport, lun NIP i dowód ubezpieczenia np. książeczka zdrowia z NIP-em pracodawcy.

  • O naszej nieobecności w pracy z powodu choroby należy powiadomić pracodawcę nie później niż w drugim dniu absencji.
  • Termin ten może być przekroczony tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy jesteśmy obłożnie chorzy, nie mamy możliwości powiadomienia poprzez bliskich.
  • O niezdolności do pracy można poinformować telefonicznie, faksem, mailem, poprzez inną osobę.

Zuzanna Górka