Poradnik pacjenta Profilaktyka

L4 – co należy wiedzieć?

l4-co-nalezy-wiedziec

Każdy z nas ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Potrzebny jest Ci wtedy magiczny druczek L4, który należy przedstawić pracodawcy. Znaj swoje prawa i obowiązki podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie

To zaświadczenie wydane na formularzu ZUS ZLA wystawiane przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny.

Powiadom pracodawcę o nieobecności

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz rodzinny i specjalista. Lekarz praktykujący prywatnie może wystawiać zwolnienia jeśli zawarł umowę z ZUS.
Kobiety w ciąży mogą otrzymywać zwolnienia od ginekologa, jak również od innych specjalistów, ale tylko w przypadku choroby. Sama ciąża nie upoważnia do korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Przy wypisywaniu zwolnienia lekarskiego potrzebny jest dowód osobisty lub paszport, lun NIP i dowód ubezpieczenia np. książeczka zdrowia z NIP-em pracodawcy.

  • O naszej nieobecności w pracy z powodu choroby należy powiadomić pracodawcę nie później niż w drugim dniu absencji.
  • Termin ten może być przekroczony tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy jesteśmy obłożnie chorzy, nie mamy możliwości powiadomienia poprzez bliskich.
  • O niezdolności do pracy można poinformować telefonicznie, faksem, mailem, poprzez inną osobę.

Zuzanna Górka

Każdy z nas ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Potrzebny jest Ci wtedy magiczny druczek L4, który należy przedstawić pracodawcy. Znaj swoje prawa i obowiązki podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

  • Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do pracodawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od wystawienia. Możemy zrobić to listownie lub przez kuriera. Opóźnienie może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego o 25%.
  • Termin 7 dni obejmuje nie tylko dni robocze, ale również soboty, niedziele i święta.

Kontrola z ZUS

Jeśli na zwolnieniu lekarskim mamy zapisane, że mamy leżeć, to trzeba się zastosować do zalecenia. Ale nie oznacza to, że musimy leżeć w swoim domu. Możemy chorować np. u swoich bliskich, bo nam mamy zapewnioną opiekę.
Chorzy chodzący mogą bez obaw poruszać się, zwłaszcza jeśli wymaga tego terapia np. zastrzyki, zabiegi rehabilitacyjne.

ZUS przeprowadza kontrolę na zasadach wyboru losowego lub na wniosek pracodawcy. Badanie kontrolne przeprowadza lekarz orzecznik. Może to odbywać się w siedzibie ZUS lub w domu chorego. Jeśli lekarz ten stwierdzi, że dalsze zwolnienie nie jest uzasadnione, to decyduje on o jego skróceniu i wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy.

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że ubezpieczony wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, grozi mu utrata prawa do zasiłku lub nawet zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia.

Zuzanna Górka

Każdy z nas ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Potrzebny jest Ci wtedy magiczny druczek L4, który należy przedstawić pracodawcy. Znaj swoje prawa i obowiązki podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie na opiekę

Każdemu zatrudnionemu przysługuje zwolnienie na opiekę. Zwolnienie można dostać na opiekę nad dzieckiem, rodzicem czy małżonkiem.

  • Na dzieci do 14 roku życia, niezależnie od ich liczby przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku.
  • Na dzieci powyżej tego wieku i innych członków rodziny możemy otrzymać rocznie 14 dni zwolnienia.
  • Za czas nieobecności w pracy z tego tytułu przysługuje nam 80% wynagrodzenia

Ile pieniędzy dostaniesz podczas choroby?

  • Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi w wysokości 80% jego wynagrodzenia (jeżeli przebywasz w szpitalu to tylko 70%)
  • Z wyjątkiem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży lub na skutek wypadku – 100% wymiaru zasiłku

Kto płaci kiedy Ty chorujesz?

Zasada jest prosta – jeśli twoja choroba trwa nie dłużej niż 33 dni, pracodawca wypłaca Ci mniejszą pensję, jeśli zaś chorujesz dłużej – od 34 dnia zaczynasz dostawać zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.
W praktyce nie ma to dla ciebie znaczenia, bo w obu przypadkach dostajesz pensję z pracy, a rozliczenia z ZUS-em twój zakład pracy załatwia sam.

Zuzanna Górka

Komentarze (4)

czarnulka

9 lat temu

ciaza moze byc powodem pojscia na L4 kiedy np.warunki pracy moga zaszkodzic prawidlowemu przebiegowi ciazy i zdrowiu dziecka!

sara

13 lat temu

A jak jest w przypadku gdy biegli sądowi orzekli niezdolność do pracy a rozprawa za m-c ,to czy do czasu rozprawy można być na zwolnieniu lekarskim?

summer

13 lat temu

Odnośnie ostatniego zdania – w przypadku małych firm zatrudniających do 20 pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą – zasiłek chorobowy przesyła ZUS bezpośrednio do pracownika!

Zostaw komentarz