ksiazeczki-rum-owskie-odchodza-do-lamusa

Książeczka usług medycznych została wprowadzona w 1997 r. i jest elementem systemu Rejestru Usług Medycznych (RUM), dokumentującego udzielanie świadczeń zdrowotnych w województwach pomorskim, opolskim i lubuskim. Obecnie staje się już przeszłością.

Ten zbiór kuponów z wydrukowanymi danymi osoby ubezpieczonej, służył do wypisywania recept oraz skierowań na badania czy do lekarzy-specjalistów. System miał za zadanie ułatwić pracę lekarzom, którzy dzięki niemu nie musieli wpisywać ręcznie danych osobowych na recepcie czy skierowaniu. Na potrzeby pacjentów w województwie utworzono kilka takich punktów druku przy przychodniach. Dziś są one zamykane lub przekształcane w punkty Obsługi Ubezpieczonych, w których będzie można załatwić sobie m.in. europejskie ubezpieczenia (EKUZ). Wszystko za sprawą decyzji o zaprzestaniu drukowania książeczek RUM-owskich w całym kraju.

Od 1 stycznia 2011 roku w województwach opolskim i pomorskim przestały być wydawane książeczki Rejestru Usług Medycznych (RUM). Dokumentem upoważniającym do przyjęcia chorego jest teraz wyłącznie aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie (np. RMUA) lub legitymacja emeryta czy rencisty. Z książeczek wydanych wcześniej będzie można jednak korzystać do wyczerpania kuponów np. w celu wypisania skierowania do lekarza – specjalisty.

A. Złotkowska