kobiety-uzalezniaja-sie-szybciej

Interesujące badania na ten temat alkoholizmu przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu w Kolumbii w USA. Trwały one 10 lat i obejmowały swym zasięgiem kilka milionów uzależnionych kobiet i dziewcząt. Efektem tych badań stało się ogólne stwierdzenie, że kobiety uzależniają się od alkoholu szybciej niż mężczyźni.

Dlaczego?

Fizjologicznym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ciało kobiety składa się w mniejszej części z wody, a w większej z tkanki tłuszczowej. Nasze organizmy produkują również mniej enzymu odpowiedzialnego za rozkład alkoholu. Owocuje to większym stężeniem alkoholu we krwi kobiety po spożyciu takiej samej dawki jak mężczyzna i dłuższym jego metabolizowaniem. Nie bez wpływu na taki stan rzeczy są również kobiece hormony płciowe, z którymi alkohol wchodzi w reakcję, przyczyniając się dodatkowo do efektu, opisanego powyżej.

Ciało i zdrowie kobiety

Badania te dowiodły również zależności, że jedna dawka alkoholu przyjęta przez mężczyznę (w identycznym stopniu dotyczy to przyjmowania nikotyny) odpowiada analogicznie przyjęciu dwóch dawek przez kobietę. Efektem tego jest szybsze zapadanie przez kobiety na choroby związane z nadużywaniem alkoholu takie jak marskość wątroby, uszkodzenia mózgu, nadciśnienie, czy typowo kobiece następstwo długotrwałego przyjmowania alkoholu – rak piersi.

Kobiece emocje

W trakcie badań dowiedziono, że kobiety piją głównie w stanach obniżonego nastroju, depresji, kłopotów rodzinnych, problemów w relacjach z ludźmi, presji społecznej na idealne godzenie obowiązków żony, matki i pracownicy. Wiadomo skąd, że problemy owe towarzyszą szczególnie kobietom i to na przestrzeni całego ich życia, trudnym jest więc wyeliminowanie przyczyny. Dla porównania mężczyźni popadają w nałóg głównie z przyczyn zawodowych i społecznych.

Obok większej zapadalności na choroby somatyczne – pijące kobiety szybciej niż mężczyźni alkoholicy miewają problemy i zaburzenia psychiczne, takie jak depresje, stany lękowe, epizody psychoz alkoholowych.

Z uzależnienia w uzależnienie

Problem uzależniania kobiet ma również związek z tym, iż profilaktyka, terapia i metody leczenia alkoholizmu nastawione są na męskie rozumienie picia i nie znajdują one zastosowania, jeśli chodzi o kobiety; stąd taka ilość uzależnionych kobiet. Co gorsze leczenie ich środkami antydepresyjnymi, przeciwlękowymi, czy przeciwpsychotycznymi owocuje 2 krotnie częstszym (niż w przypadku mężczyzn) uzależnieniem się od ich przyjmowania.

Pomyślmy o konsekwencjach

Następstwem nadużywania alkoholu jest szybsze obkurczanie się mózgu kobiet na skutek przewlekłego picia. Szczególnie w przypadku dorosłych kobiet – alkoholiczek może to doprowadzić do przedwczesnej demencji.

Istnieją pozytywy. Mimo tego, iż łatwiej nam popaść w nałóg jesteśmy też w tej uprzywilejowanej pozycji, że łatwiej nam z niego wyjść. Prawdopodobnie wpływa na to większa gotowość do zauważenia problemu, a co za tym idzie zgłoszenia się po pomoc. Szczęśliwie również po odbytej terapii i leczeniu – rzadziej powracamy do nałogu.

Joanna P.