jak-wyrzucac-elektro-smieci

Uszkodzone pralki, lodówki, komputery czy popularne świetlówki najczęściej trafiają na śmietnik. Nikt z nas nie przejmuje się, co stanie się z nimi później. Naukowcy ostrzegają, że zawarte w nich substancje szkodliwe i trujące, bardzo łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Takie zanieczyszczenie środowiska naturalnego stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Jak wyrzucać elektro-śmieci?

Taka sobie zwykła świetlówka

Świetlówkę znajdziemy w każdym domu. Po określonym czasie użytkowania zwyczajnie się zużywa. W przypadku niewłaściwej utylizacji,zawarta w niej szkodliwa rtęć może się ulotnić, a następnie przeniknąć do naszego organizmu. W takiej sytuacji metal może spowodować zmiany kostne, uszkodzenia nerek, zaburzenia wzroku, słuchu i mowy oraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Niestety ma również wpływ na zmiany nowotworowych.

Już w latach 80. opracowano skuteczną technologię unieszkodliwiania wyeksploatowanych świetlówek. W trakcie tego procesu można uzyskać 90% materiału (szkło, aluminiowe końcówki, luminofor i metaliczną rtęć) i zagospodarować je ponownie, np. przy produkcji nowej świetlówki.

Szyby niebieskie od telewizorów

Obecny w każdym domu, dostarczyciel rozrywki, emocji i informacji – telewizor. Sprzęt, który w ostatnich latach przeszedł ogromne przemiany, zyskał wysoką rozdzielczość i płaski ekran. Nowoczesne ekrany ciekłokrystaliczne oraz telewizory plazmowe na dobre wypierają z polskich domów telewizory z tradycyjnymi kineskopami. Jak się ich pozbywamy?

Anna J