co-to-jest-menopauza-podstawowe-informacje

Menopauza (z gr. meno – miesiąc i pausis – przerwa) to ostatnia miesiączka w życiu każdej kobiety. Jej datę ustala się po dwunastu miesiącach, w ciągu których nie wystąpi już żadne krwawienie. Wówczas płodność kobiety całkowicie ustaje.

Potocznie przyjęło się nazywać menopauzą okres przekwitania (inaczej klimakterium) czyli naturalny etap przejściowy, w którym organizm przygotowuje się do ostatniej miesiączki i dalszego funkcjonowania. W tym czasie kobiecie towarzyszą różne charakterystyczne objawy, po których łatwo można rozpoznać nadchodzącą menopauzę.

Wyróżnia się trzy okresy: perimenopauzę (etap poprzedzający ostatnie krwawienie), menopauzę właściwą i postmenopauzę (etap po ostatnim krwawieniu).

Średnia wieku kobiet, które wchodzą w okres przekwitania, to 45-55 lat. Zdarzają się jednak przypadki menopauzy przedwczesnej (nawet przed 35. rokiem życia) i menopauzy późnej (po 55. roku życia).

Objawy menopauzy:

Negatywne objawy menopauzy utrzymują się średnio przez 5 lat. Jednak każda kobieta przechodzi ten etap życia indywidualnie – u około 1/3 nie występują żadne dolegliwości. U pozostałych pań czas ich trwania oraz stopień nasilenia jest różny i może wynosić od roku do nawet 10 lat.

Pamiętajmy!

To ile czasu trwa przekwitanie oraz jak przebiega zależy przede wszystkim od nas samych.

M. Borowik