badanie-ob-krwi

Badanie OB krwi jest jednym z podstawowych, jakie zleca lekarz. Czy wiemy jednak, co dokładnie badamy w ten sposób?

Skąd pochodzi nazwa?

Spotykamy się z odczynem Biernackiego, opadem Biernackiego, OB, BR i ESR, ale tak naprawdę wszystkie oznaczają to samo. BR i ESR są popularniejsze zagranicą i są skrótem od Biernacki Reaction (odczyn Biernackiego) oraz erythrocyte sedimentation rate – wskaźnik sedymentacji erytrocytów.

Co właściwie badamy?

ESR to miara szybkości opadania czerwonych krwinek w osoczu w jednostce czasu. Wynik zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach. Test ten i jego zastosowanie w diagnostyce medycznej zostały po raz pierwszy opracowane w 1897 przez polskiego lekarza Edmunda Biernackiego.

Wykonanie

Badanie polega na pobraniu krwi, najczęściej z żyły odłokciowej do strzykawki zawierającej cytrynian sodu i następnie umieszczenie tej krwi w specjalnie kalibrowanej rurce.

Mira Starobrzańska