a-co-z-oczami-podczas-menopauzy

W okresie menopauzy zaburzenia widzenia mogą mieć związek z niedoborem estrogenów.Receptory estrogenowe są głównym składnikiem oka. Zmiany zachodzące w narządzie wzroku wynikające z obniżonego poziomu estrogenów są uzależnione od: wieku, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy, jaskry i zespołu suchego oka.

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)

Zwyrodnienie plamki żółtej związane jest ściśle z wiekiem. Plamka żółta jest punktem niewielkich rozmiarów, znajdującym się na siatkówce oka. Jest to największe skupisko czopków, światłoczułych receptorów siatkówki. Choroba ta częściej rozwija się u kobiet niż u mężczyzn, a po 65 roku życia przyczynia się do utraty wzroku. Związek pomiędzy występowaniem tej choroby, a schorzeniami układu krążenia sugeruje, iż istotny wpływ na rozwój AMD mogą mieć estrogeny. Patologia naczyniowa wiąże się ze zwyrodnieniem plami żółtej.

Kanka