Kobieta w społeczeństwie Psychologia

Czym jest stalking?

czym-jest-stalking

Stalking jest formą nękania. Polega na śledzeniu ofiary i osaczaniu jej poprzez SMSy, wiadomości na portalach społecznościowych czy głuche telefony.

Termin „stalking” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” bądź „podchody. Niestety, w latach 80-tych XX wieku termin ten zyskał nowe znaczenie. Od tej pory zaczął być postrzegany jako nowe, negatywne zjawisko społeczne, polegające na obsesyjnym podążaniu fanów za gwiazdami z Hollywood. W kolejnych latach rozszerzyło się ono na inne osoby, niekoniecznie sławne. Dziś, według definicji, stalking to “złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”.

Stalking – cechy charakterystyczne

Wiele osób ma problem z rozpoznaniem, czy dane zachowanie jest już stalkingiem czy jeszcze nie. Do czynności, które noszą znamiona przestępstwa, zalicza się: śledzenie ofiary, osaczanie, męczenie telefonami, mailami i sms-ami, nagabywanie, ciągłe zaczepianie. Często stalkerzy posuwają się do użycia siły fizycznej, np. gdy ich ofiara nie chce z nimi rozmawiać, to starają się ją zatrzymać wbrew jej woli. Takie zachowania powiązane są bardzo często z czynami karalnymi, takimi jak zniewaga, zniszczenie mienia, przemoc.

Sabina Sosnowska

Stalking jest formą nękania. Polega na śledzeniu ofiary i osaczaniu jej poprzez SMSy, wiadomości na portalach społecznościowych czy głuche telefony.

Stalking a polskie prawo

Prześladowanie i nagabywanie często było lekceważone przez policję. Osoby, które zgłaszały na komisariacie, że są przez kogoś śledzone bądź męczone telefonami, nie były traktowane tak jak ofiary innych przestępstw, gdyż polski kodeks nie definiował stalkingu jako przestępstwa. Ofiarom, np. kobietom nagabywanym przez byłych partnerów czy wielbicieli, nie udzielano pomocy. Niestety, często kończyło się to źle – ich pobiciem lub nawet śmiercią.

W końcu jednak w polskim kodeksie karnym stalking został uznany za przestępstwo. Prawo definiuje stalking jako uporczywe, złośliwe nękanie, które może wywołać poczucie zagrożenia. Stalking jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 3 lat lub nawet do 10 lat, jeśli ofiara podejmie próbę samobójczą.

Cyberstalking

W XXI wieku rozwija się także zjawisko cyberstalkingu, które polega na używaniu Internetu, jak również innych mediów elektronicznych, do nękania drugiej osoby. Stalker, nękając swoją ofiarę, popełnia cyberprzemoc. W tym przypadku sprawca prześladuje pojedynczą osobą bądź nawet całą grupę przy użyciu różnych technologii informacyjnych. Cyberprzemoc polega także na rzucaniu fałszywych oskarżeń, pogróżek, nielegalnym monitoringu, uszkodzeniu danych, narzucaniu się innym osobom czy to z seksualnymi intencjami, czy też ze swoimi poglądami.

Sabina Sosnowska

Stalking jest formą nękania. Polega na śledzeniu ofiary i osaczaniu jej poprzez SMSy, wiadomości na portalach społecznościowych czy głuche telefony.

Odpowiedzialność prawna

Dopóki kodeks karny nie definiował stalkingu, dopóty osoby nękające innych pozostawały bezkarne. Na szczęście to się zmieniło. I tak czyn cyberstalkingu podlega karze na podstawie art. 190 a Kodeksu karnego:

  • Paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
  • Paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • Paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Prawo dało w końcu możliwość obrony przed stalkerami. Jeśli więc jesteście przez kogoś prześladowane, nie bójcie się prosić o pomoc. Zgłaszanie takich zachowań spowoduje, że stalkerzy w końcu przestaną czuć się bezkarnie.

Sabina Sosnowska

Komentarze (10)

sirena46

9 lat temu

Najtragiczniejszy przypadek stalkingu w Polsce to historia Miss Polski z 1991 roku, modelki Agnieszki Kotlarskiej, która zginęła z rąk swojego prześladowcy.
Myślę, że zwłaszcza w internecie wielu ludziom wydaje się , że są bezkarni i anonimowi i mogą innych obrażać i poniżać, a przecież i ich można „namierzyć ” i ukarać 🙁

Mindi

9 lat temu

Dobrze, że jest ustanowione prawo, które chroni ofiary stalkingu. Ale przerażające jest takie zjawisko, niszczy życie prześladowanych. Nawet gdy skażą takiego prześladowcę to i tak zostaje poczucie zagrożenia. Oby udało się zlikwidować to zjawisko.

drobina

9 lat temu

Ostatnio stalking zatacza coraz szersze kręgi. Dobrze, że coś wreszcie się ruszyło w walce z tym zjawiskiem, ale do całkowitego wyeliminowania stalkingu jeszcze daleka droga.

drobina

9 lat temu

Ostatnio stalking zatacza coraz szersze kręgi. Dobrze, że coś wreszcie się ruszyło w walce z tym zjawiskiem, ale do całkowitego wyeliminowania stalkingu jeszcze daleka droga.

Tess

9 lat temu

Nowoczesność oprócz rozwoju i przydatności niesie ze sobą zagrożenia. Myślę, że ludzie zamknięci godzinami w sieci mają problemy psychiczne i mylą im się świat rzeczywisty z fikcyjnym. Nie zdają sobie sprawy, że ktoś może nie chcieć ich miłości bo w internecie wszystko jest możliwe. Zwłaszcza, że ma się kilka żyć! Dobrze, że to jest karalne.

Danusiate

9 lat temu

Zgadzam się z Pati25 – dobrze, że nareszcie wprowadzono przepisy uznające stalking za przestępstwo, bo do tej pory wielu ludzi, którzy zmieniali życie innych w piekło takim nękaniem – pozostawało bezkarnymi.

pati25

9 lat temu

Stalking jest to dość powszechne zjawisko.Nieraz już były przypadki stalkingu pokazywane w tv.Mogę sobie wyobrazić(na podstawie opowieści tych nękanych osób) jakie to dla nich uciążliwe.Doprowadzające nawet do strachu.Strachu o własne życie.Dobrze,że wreszcie stalking jest uznany za przestępstwo

Zostaw komentarz