zakonczone-konferencja-stop-przemocy-wobec-kobiet-stop-przemocy-wobec-osob-starszych

Przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem społeczny. Ofiary niechętnie mówią innym o tym, co je spotkało, ponieważ pewnych kwestii nie „wypada” roztrząsać, zwłaszcza gdy oprawcą jest krewny. Na szczęście istnieją organizacje pozarządowe, którym bliski jest los pokrzywdzonych. Jedną z nich jest Fundacja „Porozumienie Bez Barier”, która została założona przez Jolantę Kwaśniewską.

23 września br. przy ul. Przyczółkowskiej 27A w Warszawie, w Filii Centrum Kultury Wilanów, odbędzie się „Konferencja STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”. Za realizację projektu odpowiada Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, inicjatywa została dofinansowana ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Podczas konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z przemocą. Zaproszeni prelegenci przedstawią najważniejsze wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się twórcy systemu wspierania ofiar. W wystąpieniach zostanie również poruszony problem związany z sytuacją osób starszych w społeczeństwie. Program konferencji „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych” składa się z trzech części.

Pierwsza część została poświęcona przemocy wobec kobiet, poprowadzi ją Jolanta Kwaśniewska. Nt. wyzwań i działań profilaktycznych wypowiedzą się prof. Monika Płatek, Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Jarosław Polanowski, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W kolejnych częściach konferencji zostanie poruszony temat osób starszych. W drugi panelu prelegenci skupią się na agresji, na jaką narażona jest ta grupa społeczna. Omówione zostaną między innymi metody pracy, specyfika ofiar oraz sposoby dotarcia do poszkodowanych. Tę część poprowadzi Elżbieta Pomaska, Członkini kapituły Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki i Ashoka Polska oraz wieloletnia działaczka pozarządowa. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się natomiast: Renata Durda, Kierowniczka Pogotowia „Niebieska Linia” w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, prof. Małgorzata Halicka, Kierowniczka Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Włodzimierz Wolski, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Radomiu.

Na panelu zamykającym konferencję przyjrzymy się roli i miejscu osób starszych w społeczeństwie. Tę część poprowadzi Beata Jurasz, koordynatorka Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w dyskusji wezmą udział jego słuchacze – Maria Podniesińska, Elżbieta Wiśniewska oraz Leszek Eber, którzy przedstawią swoje opinie na temat wykluczenia społecznego osób starszych.

Informacja prasowa