zacma

Zaćma zwana jest również kataraktą, jest to zmętnienie soczewki, co wpływa na zaburzenia ostrości widzenia.

Zaćma jest jedną z najczęściej występujących chorób oczu. Zachorowanie na zaćmię może mieć podłoże genetyczne, metaboliczne bądź może rozwijać się na bazie innych chorób. Najbardziej powszechną odmianą tej choroby jest zaćma starcza, związana z wiekiem. Zaćma ta związana jest ze zmianami zachodzącymi w organizmie podczas procesu starzenia się.

Warunkiem koniecznym do zachowani przejrzystości soczewki jest równowaga biochemiczna i osmotyczna, z wiekiem zostaje zachwiana. Zewnętrzne warstwy soczewki są bardziej nawodnione, a to wpływa na utratę przejrzystości, niekorzystnie wpływając na ostrość widzenia. Zaćma może mieć charakter wtórny, występując jako powikłanie po zapaleniu błony naczyniowej. Może też wystąpić po przebytych urazach oka, kiedy oko uszkodzone jest ciałami obcymi, silnym promieniowaniem i porażeniem prądu. Czynnikami sprzyjającymi zaćmie mogą być: cukrzyca, otyłość, choroby oka, a także może wiązać się z przyjmowanymi lekami np. sterydami.

Kobiety, które stosowały HTZ są częściowo chronione przed powstaniem zaćmy. Nabłonek soczewki oka posiada receptory estrogenowy, są one podczas terapii pobudzone i mogą wpływać na czynność jak i skład anatomiczny soczewki. Terapia zmniejsza nieprzezroczystość korowej soczewki i tylną podtorebkowej nieprzezroczystość.

Objawy

Zaćma, która związana jest z wiekiem może objawiać się przez: zamglone widzenie, problemy z widzeniem w jasnym świetle, szybkie męczenie się oczu oraz zniekształcone widzenie przedmiotów.

Zaćma – leczenie

Leczenie należy rozpocząć zanim soczewka całkowicie zmętnieje. Decyzję o leczeniu podejmuje się, gdy widzenie pogarsza się utrudniając normalne funkcjonowanie. Ważne jest by wcześnie wykryć zaćmę, gdyż nie następuje ona gwałtownie. Do stopniowego pogarszania się wzroku można przywyknąć, bagatelizując objawy zaćmy.

Zaćmę leczy się operacyjnie, zabieg polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej. Obecne metody operacyjne pozwalają na szybki powrót do normalnego funkcjonowania oka. Często stosuje się różne preparaty, które mają zapobiegać postępowaniu zmętnienia soczewki, jednak trudno udowodnić ich skuteczność, rozwój zaćmy jest sprawą indywidualną każdego organizmu.

Badania

Aby wcześnie wykryć zaćmę należy regularnie przeprowadzać badania okulistyczne

Kanka