mutacja-genu-a-przedwczesna-menopauza

Na łamach czasopisma „American Journal of Human Genetics” pojawił się artykuł na temat prawdopodobnej przyczyny przedwczesnej menopauzy, czyli mutacji genu o nazwie FIGLA. Badania przeprowadzili amerykańscy i chińscy naukowcy, chcący wyjaśnić zagadkę wkraczania młodych, czterdziestoletnich kobiet w okres menopauzy. Zjawisko to dotyczy bowiem około 1 procenta populacji żeńskiej.

Przedwczesna menopauza, czyli ustanie funkcji jajników, nie może być wyłącznie kojarzone z niepłodnością. Sytuacja kobiet nią dotkniętych jest o tyle poważna, że są one bardziej narażone na choroby serca, osteoporozę i wcześniejszą śmierć. Czynność jajników jest niezwykle ważna dla zdrowia płci pięknej, podkreślają autorzy pracy.

Badający genetyczne przyczyny przedwczesnej menopauzy naukowcy z Baylor College of Medicine w Houston oraz z Uniwersytetu Shandong w Chinach przebadali 100 chińskich kobiet mających jej objawy. Skupili się oni na podstawowych czterech genach, które mają związek z aktywnością jajników. Okazało się, że mutacje jednego z nich- FIGLA są odpowiedzialne za przedwczesne ustanie pracy tego narządu. Gen ten kontroluje wczesny rozwój komórek jajowych, a także reguluje działania pozostałych genów (NOBOX, GDF9 oraz BMP 15), włączając je lub wyłączając oraz regulując poziom ich aktywności.

Anna J