zaburzenia-lekowe-w-okresie-menopauzy

Kobieta w okresie menopauzy jest narażona na wiele chorób dotyczących układu nerwowego. Z powodu ustania jajnikowej syntezy estrogenów i progesteronu dochodzi do zaburzeń autonomicznego układu nerwowego co skutkuje zmianami w sferze emocjonalnej oraz mniejszą odpornością psychiczną.

Taki osłabiony układ nerwowy może prowokować do wystąpienia nowych przypadłości wieku menopauzalnego lub nasilić objawy starych.

Najczęstszymi dolegliwościami i chorobami układu nerwowego kobiet menopauzalnych są m. in. zespół lęku napadowego, napady paniki, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, depresja, nerwica natręctw oraz migrena.

Do poważniejszych dolegliwości, a raczej już chorób okresu menopauzalnego należą stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.

Zespół lęku napadowego

Lęk napadowy jest rodzajem zaburzenia lękowego objawiającego się głównie epizodami silnego strachu, mogącego przerodzić się nawet w panikę. Ten rodzaj zaburzenia szczególnie dotyka kobiet w średnim i starszym wieku ze względu na osłabiony układ nerwowy i częste poczucie niepokoju lub wręcz strachu przed starzeniem się i kresem życia.

Kanka