sposob-kichania-lustrem-osobowosci

Kichanie to odruch obronny, jakich mamy wiele. Nad odruchowymi reakcjami organizmu rzadko się zastanawiamy, bo często nie da się ich kontrolować . Co więc jest ciekawego w kichaniu? Otóż z badania „Jak kichają Polacy?”, przeprowadzonego na zlecenie leku Modafen wynika, że może ono opowiedzieć kilka słów o Twojej osobowości. Co więcej – sposób, w jaki kichasz ma też znaczenie w relacjach z ludźmi .

O komentarze do uzyskanych wyników poprosiliśmy naszych ekspertów – otolaryngologa dra n. med. Piotra Rapiejko, międzynarodowego eksperta od mowy ciała Grzegorza Załuskiego i psychologa Marię Rotkiel.

Sposób kichania – nieświadomy przejaw charakteru

Na podstawie testu, przygotowanego przez psychologa Marię Rotkiel, wyłoniono 5 typów osobowości: hedonista, wrażliwiec, perfekcjonista (jak się okazało, zdecydowanie najczęstszy), ekstrawertyk i introwertyk, które następnie powiązano z różnymi cechami związanymi z kichaniem. Jak się okazuje, osobowość jest powiązana ze stylem kichania.

Jak podkreśla Maria Rotkiel: Kichanie – może i temat dla niektórych błahy, ale ile ciekawych rzeczy może powiedzieć o naszym charakterze?

„Wrażliwcy” , przeżywający własne emocje i zwracający dużą uwagę na uczucia innych, częściej niż inne typy osobowości starają się w towarzystwie tłumić odgłos kichnięcia lub odejść na bok.
• Natomiast „Ekstrawertycy” , jako przedstawiciele populacji śmiałej i otwartej na ludzi, chociaż nierzadko starają się zasłaniać usta podczas kichania, to jednak zdecydowanie częściej od pozostałych osób nie mają potrzeby zmiany swojego zachowania w otoczeniu innych.
„Hedonista” , choć odważny i skory do żartów, nieraz próbuje ukryć, że chce mu się kichać.
„Introwertyk” jako osoba powściągliwa i nieśmiała dba o to, by kichając w towarzystwie, nie robić tego zbyt ekspresyjnie.
• Co ciekawe, „Perfekcjonista” , mimo że dokładny i skrupulatny, jest też niezdecydowany i kicha bardzo różnie.

Oczywiście nie zawsze możemy przyporządkować siebie do jednego z wymienionych typów osobowości. Często łączymy w sobie cechy kilku z nich. Niezmienne jest jednak, że kichanie w towarzystwie to sytuacja krępująca dla większości z nas. Jak wnika z badania, szacuje się, że ponad 80% Polaków kicha różny sposób w zależności od tego, czy są sami, czy wśród innych osób.

Modafen