seksualna-inteligencja

Każdy może być głęboko usatysfakcjonowany i inteligentny w swoim życiu seksualnym. Satysfakcjonujące życie seksualne to nie jest coś, co się przytrafia w życiu, ale raczej coś nad czym można pracować. Podobnie zresztą jest z inteligencją emocjonalną – ją też można rozwijać.

Jak rozwinąć inteligencję seksualną?

Na początku ważne jest, aby zaakceptować, że jesteśmy istotami seksualnymi od narodzin aż do śmierci (a więc seks nie jest zarezerwowany tylko dla młodych osób, a dzieci nie są aseksualne) oraz że jest to ważna część naszej osobowości. Oznacza to, że im lepiej znamy samego siebie – tym bardziej możemy być inteligentni seksualnie.

Znajomość siebie w aspekcie własnej seksualności będzie polegać np. na odkryciu kulturowych czy rodzinnych mitów, przekonań, wpływających destrukcyjnie na naszą seksualność, przeszłych doświadczeń, które mogą mieć wpływ na nasze seksualne zachowania, nieuświadomionych emocjonalnych potrzeb, pragnień, lęków, fantazji, także mogących mieć wpływ na życie seksualne.

Na czym polega różnica?

Na przykład na tym, że osoby dojrzałe psychoseksualnie będą miały stosunek seksualny wtedy, gdy czują, że są do tego gotowe – z osobą, którą kochają i ufają jej. Osoby takie wiedzą, kiedy współżyją z autentycznych, zdrowych powodów, a kiedy te powody są destrukcyjne dla niej samej lub dla partnera/partnerki.

Izabela Turbaczewska–Brakoniecka