rozlicz-wydatki-na-rehabilitacje

Już niewiele czasu zostało do 30 kwietnia 2011 roku, kiedy to należy złożyć do urzędu skarbowego całoroczne zeznanie podatkowe. Pamiętaj, że osoby niepełnosprawne lub zdrowe, ale mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które poniosły wydatki na cele rehabilitacyjne lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2010 rok, mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym.

  • Rozliczeniu podlegają tylko te wydatki, które jako podatnik poniosłaś z własnej kieszeni. Jeśli korzystałaś z dofinansowania, np. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to rozliczeniu podlega tylko różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą dofinansowaną lub zwróconą w dowolnej formie.
  • Ulga rehabilitacyjna przysługuje zarówno osobie niepełnosprawnej jak i podatnikowi mającemu na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, uprawnioną do skorzystania z ulgi.
    Dotyczy to: współmałżonków, dzieci własnych, przysposobionych lub wziętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, przybranych rodziców, zięciów i synowych, pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają kwoty 9120 zł.
  • Od dochodu można odliczyć wydatki na leki, ale tylko te, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Ulga należy nam się wtedy, jeśli na lekarstwa wydamy ponad 100 zł. miesięcznie.

Zuzanna Górka