rakotworcze-dioksyny

Dioksyny zakłócają wydzielanie hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnością w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością. Mogą również powodować uszkodzenia w układzie odpornościowym, a także powodować raka czy alergie skórne.

Dioksyny (PCDD) to związki silnie toksyczne, głównie poprzez swoja stabilność chemiczną, ponieważ ich okres półtrwania w organizmie szacuje się na siedem do jedenastu lat. Trwale zanieczyszczają środowisko. Główna drogą, jaka dioksyny dostają się do organizmu człowieka jest pożywienie, a miejscem ich gromadzenia jest tkanka tłuszczowa. Ponad 90% tych związków, występujących w tkance człowieka, pochodzi od zanieczyszczonej żywności.

W środowisku dioksyny mają tendencje do kumulacji na drodze łańcucha pokarmowego. Człowiek znajdujący się na końcu tej drogi, jest zatem narażony na wysokie stężenia tych związków. Głównym źródłem dioksyn w naszych organizmach są produkty spożywcze o wysokiej zawartości tłuszczu zwierzęcego, ponieważ dioksyny bardzo dobrze rozpuszczają się w komórkach tłuszczowych i są w nich magazynowane. To kolejny argument aby unikać tłustych mięs, czy produktów mlecznych o wysokiej zawartości tłuszczu.

Przyczyną gromadzenia się dioksyn w naszym środowisku jest przemysł taki jak huty żelaza i metali kolorowych, przetwórnie surowców wtórnych, odcieki z wysypisk komunalnych, niesprawne silniki spalinowe oraz środki ochrony roślin. Jednak głównym źródłem opisywanych związków są procesy spalania, zarówno odpadów komunalnych w domowych piecach, starych spalarniach odpadów lub podczas wypalania traw czy pożarów.

Powstałe w ten sposób dioksyny przenikają do gleby lub wód gruntowych, przedostają się do płodów rolnych, a w dalszej kolejności do organizmów zwierzęcych, które są głównym pożywieniem człowieka.

Borys