Krew pępowinowa
National Cancer Institute z Unsplash

Krew pępowinowa może uratować życie dziecka lub innej osoby, dlatego lekarze zachęcają do jej deponowania w bankach komórek macierzystych. Kiedy można to zrobić bezpłatnie i z jakimi ograniczeniami należy się wówczas liczyć? Do czego służy krew pępowinowa i jakie nadzieje daje z punktu widzenia współczesnej medycyny?

Spis treści:

  1. Jak odbywa się pobieranie krwi pępowinowej?
  2. Deponowanie krwi pępowinowej w banku komórek macierzystych – kiedy jest bezpłatne?
  3. Obiecujące terapie z użyciem komórek macierzystych z krwi pępowinowej
  4. Krew pępowinowa ratuje życie i zmniejsza ryzyko odrzucenia przeszczepu

Jak odbywa się pobieranie krwi pępowinowej?

Pobieranie krwi pępowinowej jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym i bez wpływu na zdrowie matki oraz jej nowo narodzonego dziecka. Wykorzystuje się tutaj materiał biologiczny, który normalnie uległby zmarnowaniu. W praktyce pobieranie krwi pępowinowej sprowadza się do tego, iż po jej przecięciu, położna do specjalnego pojemnika zlewa ten życiodajny płyn, który zawiera aż 800 milionów komórek macierzystych. Lekarze rekomendują również pobranie sznura pępowinowego i jego zabezpieczenie z wykorzystaniem ściśle określonych procedur medycznych. Zawiera on galaretę Whartona zasobną w komórki macierzyste.

Deponowanie krwi pępowinowej w banku komórek macierzystych – kiedy jest bezpłatne?

Aby krew pępowinowa mogła w przyszłości posłużyć do ratowania życia, musi zostać przebadana, w tym również pod kątem wirusologicznym i mikrobiologicznym, aby wykluczyć, iż uległa ona nadkażeniu np. groźnym wirusem HIV czy HCV. Zazwyczaj jednak jest wolna od patogenów. Poddaje się ją procedurze zamrażania w ciekłym azocie. Po jej zakończeniu jest ona deponowana w banku komórek macierzystych. Cała procedura może być bezpłatna lub odpłatna. Wszystko bowiem zależy od decyzji rodziców. Jeśli ci chcą przekazać krew pępowinową do banku komórek macierzystych, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów, mogą to zrobić. Muszą jednak liczyć się z tym, iż z chwilą jej przekazania formalnie zrzekną się praw do dysponowania pobranym materiałem genetycznym. Niektórzy rodzice chcą przechowywać krew pępowinową na użytek własny na wypadek, gdyby ich dziecko zachorowało w przyszłości na nowotwór krwi.  W takiej sytuacji muszą zapłacić 2 tysiące złotych za procedurę pobrania i zamrożenia materiału biologicznego. Ponadto co roku muszą uiszczać kilkaset złotych na poczet dalszego przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Obiecujące terapie z użyciem komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Dlaczego komórki macierzyste budzą tak duże zainteresowanie współczesnej medycyny? Posiadają one bowiem zdolność do różnicowania się w wiele komórek dających początek określonym tkankom i narządom. Terapie z użyciem komórek macierzystych wykorzystuje się w przypadku kilkudziesięciu chorób. Do najbardziej znany należą aplazja szpiku, chłoniak Hodgkina, neuroblastoma i ostra białaczka limfoblastyczna.  Krwiotwórcze komórki macierzyste coraz częściej stosuje się także przy innowacyjnych metodach leczenia stwardnienia rozsianego czy mózgowego porażenia dziecięcego. Na razie są to terapie eksperymentalne, które nie są stosowane na szerszą skalę. W przyszłości komórki macierzyste pobrane z krwi pępowinowej czy galarety Whartona mogą stać się sprawdzonym sposobem zapewniającym powrót do zdrowia milionom osób.

Krew pępowinowa ratuje życie i zmniejsza ryzyko odrzucenia przeszczepu

Aby badania nad innowacyjnymi kuracjami mogły być prowadzone, a ludzie leczeni komórkami macierzystymi, należy zachęcić jak najwięcej osób do deponowania krwi pępowinowej i sznura pępowinowego w bankach. To bardzo ważne, ponieważ w przypadku przeszczepów często pojawiają się przypadki ich odrzucenia. Trudno też znaleźć dawcę o odpowiedniej zgodności tkankowej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w mniejszym stopniu pobudzają układ immunologiczny gospodarza do ich odrzucenia, gdyż same są niedojrzałe. W ich przypadku dużo łatwiej pomóc chorym, gdyż układ głównej zgodności tkankowej nie jest już tak istotny. Oczywiście, nie wszystkie choroby mogą być leczone przy użyciu krwi pępowinowej. Czasem ta zawiera zbyt mało komórek, aby zapewnić efekt terapeutyczny. W takiej sytuacji nadal należy szukać odpowiedniego dawcy.

Zapraszamy do lektury: