Jak hałas wpływa na zdrowie człowieka? 5 negatywnych skutków hałasu

Hałas towarzyszy nam wszędzie niemal bez przerwy. Szum uliczny, odgłosy przelatujących samolotów, dźwięk telefonów, drukarek i innych sprzętów, rozmowy współpracowników, głośna muzyka – z tymi i wieloma innymi dźwiękami mamy do czynienia codziennie, szczególnie gdy mieszkamy w dużym mieście i pracujemy w biurze pełnym ludzi. Wiele osób po jakimś czasie przyzwyczaja się do tych mniej lub bardziej uciążliwych odgłosów i przestaje zwracać na nie uwagę, bagatelizując ich potencjalną szkodliwość. To duży błąd, ponieważ długotrwała ekspozycja na hałas pod wieloma względami negatywnie wpływa na zdrowie człowieka.

Pogorszenie koncentracji

Jednym z najszybciej zauważalnych skutków hałasu są problemy z koncentracją. Nawet krótkie przebywanie w hałaśliwym środowisku utrudnia skupienie się na wykonywanych czynnościach i negatywnie wpływa na komfort pracy. Szczególnie jest to widoczne w biurach typu open space, gdzie na otwartej przestrzeni pracuje kilkunastu pracowników, którzy jednocześnie rozmawiają, odbierają telefony, drukują dokumenty i stukają w klawiaturę. W takich warunkach wykonywanie zadań wymagających koncentracji staje się bardzo trudne, co ma ogromny wpływ nie tylko na wydajność i jakość pracy, ale także na samopoczucie.

Uszkodzenie słuchu

Problemy ze słuchem są najczęstszym skutkiem ekspozycji na hałas, jednak nie zawsze da się je zauważyć od razu, przez co zagrożenie uszkodzenia słuchu jest często bagatelizowane, szczególnie przez młodych ludzi. Wiele osób czerpie przyjemność ze słuchania muzyki na słuchawkach czy chodzenia na koncerty, gdzie natężenie dźwięków jest wyjątkowo wysokie. Nie jest konieczne odmawianie sobie tego rodzaju rozrywek, należy jednak mieć świadomość ich negatywnego wpływu na narząd słuchu i starać się go zminimalizować. WHO zaleca, by nie słuchać muzyki przez słuchawki dłużej niż godzinę dziennie oraz odpowiednio ustawić głośność. Na koncertach natomiast warto zadbać o to, by nie przebywać bezpośrednio przy głośnikach oraz chronić uszy za pomocą specjalnych słuchawek lub zatyczek tłumiących dźwięki. To samo dotyczy sytuacji, gdy przebywanie w hałasie o dużym natężeniu jest nieodłącznym elementem pracy, np. w fabryce lub na lotnisku. Gdy oddalenie się od źródła uciążliwego dźwięku jest niemożliwe, należy zadbać o odpowiednią ochronę uszu. Dobrej jakości sprzęt do ochrony uszu oraz poprawy jakości słyszenia znajdziesz np. na audilo.pl.

Zaburzenia snu

Hałas ma negatywny wpływ także na jakość naszego snu. W nocy wszystkie dźwięki wydają się bardziej intensywne i irytujące. Uciążliwe odgłosy przyczyniają się do trudności z zasypianiem i sprawiają, że częściej budzimy się w nocy, przez co pełna regeneracja jest niemożliwa i rano czujemy się zmęczeni i rozdrażnieni. Nocny hałas to problem dotykający szczególnie mieszkańców bloków oraz dużych miast, gdzie sąsiedzi nie zawsze respektują ciszę nocną, a szum uliczny jest słyszalny przez całą dobę. Trudno sobie z tym poradzić, dlatego zaburzenia snu spowodowane hałasem są coraz bardziej powszechne. Nie powinno się bagatelizować problemów ze snem, ponieważ w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do wielu chorób, jak na przykład przewlekła bezsenność, nerwica lękowa, depresja lub nawet problemy z układem krążenia. Jeśli masz taką możliwość, postaraj się wyeliminować źródła hałasu lub chociaż ograniczyć jego natężenie. Dobrym pomysłem jest spanie przy zamkniętych drzwiach oraz używanie zatyczek do uszu, które tłumią uciążliwe dźwięki.

Problemy z układem krążenia

Dość nieoczywistym skutkiem hałasu mogą być problemy z układem krążenia, które zwykle ujawniają się po latach. Zdaniem naukowców, już przy natężeniu 60-75 dB występują niezauważalne zmiany akcji serca, ciśnienia krwi czy rytmu oddychania. Hałas ma działanie stresogenne, przez co powoduje wzrost ciśnienia krwi oraz podnosi poziom kortyzolu, co przy długotrwałej ekspozycji może doprowadzić do rozwoju nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca lub nawet do zawału. Dane dotyczące związku między hałasem a występowaniem różnych chorób układu krążenia dotyczą zarówno osób narażonych na hałas w środowisku komunalnym, jak i na hałas w miejscu pracy. Badania pokazują, że hałas, obok biernego palenia i narażenia na pyły drobnocząsteczkowe, jest jednym z trzech głównych czynników oddziałujących na zdrowie publiczne, a także jest przyczyną zwiększonej zapadalności na choroby układu krążenia i przedwczesnej umieralności z powodu tych chorób.

Obniżenie nastroju i pogorszenie jakości życia

Przebywanie w głośnym otoczeniu negatywnie wpływa na samopoczucie i komfort psychiczny. Długotrwałe narażenie na uciążliwe dźwięki powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, złość i może prowadzić do agresywnych zachowań lub wręcz przeciwnie – do przygnębienia i apatii. Nadmiar bodźców może też przyczyniać się do stopniowego rozwoju stanów lękowych, nerwicy lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego, dlatego nie należy bagatelizować wpływu hałasu na nasze samopoczucie.