jak-dziala-terapia-hormonalna-dla-kobiet

Czy wiesz, że istnieją estrogeny hamujące rozwój komórek nowotworowych? Dowiesz się z tego tekstu czym są receptory estrogenowe alfa i beta. Ta wiedza może Ci się przydać w zrozumieniu działania hormonalnej terapii.

Jak działają receptory?

Receptor estrogenu alfa (ER-α), znany także jako NR3A1 jest aktywowany przez hormon płciowy – estrogen. Estrogeny oddziałują na tkanki przez dwa typy receptora, alfa i beta (ER-alfa i ER-beta). Dystrybucja obu typów receptora oraz interakcje pomiędzy nimi mają wpływ na efekt działania estrogenów. Ostatnie lata obfitują w liczne badania tego zjawiska.

Badania

Badacze coraz częściej oceniają ekspresję receptorów estrogenowych w błonie śluzowej oraz mięśniu macicy kobiet w okresie przedmenopauzalnym. Testom poddaje się próbki endometrium i myometrium pobranych od pacjentek operowanych z powodu mięśniaków macicy.

Zdaniem specjalistów

Wyniki badań dowodzą, że w tkance mięśniowej macicy ekspresja receptora estrogenowego alfa jest wyższa w porównaniu do receptora beta. W endometrium poziom ekspresji obu typów receptora wykazuje zbliżone wartości. Wyniki badań wskazują, że różnice w ekspresji receptorów pomiędzy błoną śluzową, a mięśniem macicy dotyczą jedynie receptora alfa.

Sposób działania

Estrogeny mogą wywierać wpływ na komórkę poprzez bezpośredni wpływ na ekspresję genów za pomocą jądrowych receptorów estrogenowych, pośredni wpływ na ekspresję genów za pomocą jądrowych receptorów estrogenowych lub przez oddziaływanie na receptory estrogenowe obecne w rejonie błony komórkowej.

Mechanizm działania żeńskich hormonów płciowych polega na regulacji ekspresji określonych genów, przez ich połączenie z jądrowymi receptorami estrogenowymi. Połączenie hormonu z receptorem powoduje jego fosforylację, zmianę konformacji i łączenie się z określonym rejonem DNA. Kompleks estrogen-receptor nasila lub hamuje ekspresję genów.

Anna Kwiatkowska