Styl życia

Dlaczego warto zostać harcerzem?

Grafika dostarczona przez partnera

Harcerstwo to organizacja, która łączy ludzi wierzących w przyjaźń, lojalność i wartość niesienia bezinteresownej pomocy słabszym. Bycie harcerzem oznacza nieustanne samodoskonalenie – zdobywanie doświadczeń i nowych umiejętności, a także dbanie o wartości duchowe.

Nie jest powiedziane, że mundury harcerskie ZHP mogą przywdziewać jedynie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Owszem, zdecydowana większość dorosłych druhów zaczęła swoją przygodę z harcerstwem w dzieciństwie, ale ZHP to wspólnota, w której jest miejsce dla każdego. Istotną wspólnoty jest wyznawanie tych samych wartości dotyczących poczucia przynależność do danej grupy, narodu czy  religii oraz wspólne niesienie pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Osoby przynależące do harcerskiego hufca zawiązują silne przyjaźnie, które często trwają całe życie. Oczywiście harcerstwo to nie tylko obowiązki ale także całe mnóstwo fascynujących przygód! Leśne wędrówki, wakacyjne obozy i zabawa w podchody – to kwintesencja przynależności do ZHP. Sprawdź, dlaczego warto być harcerzem i z czym wiąże się bycie częścią drużyny!

Czym jest współczesne harcerstwo?

Trudno znaleźć kogoś, kto nie zna historii życia i tragicznej śmierci Rudego oraz jego wiernych przyjaciół – Alka i Zośki. Bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego byli harcerzami, którzy poświęcili swoje życie służąc pogrążonej w wojnie ojczyźnie. Obecnie żyjemy w kraju wolnym od okrucieństwa, jakim była II Wojna Światowa. Choć współczesne harcerstwo jest czymś zupełnie innym niż było sto lat temu, to wartości wyznawane przez wspólnotę druhów pozostały niezmienne.

Różnice między ZHP a ZHR

Osoby, dla których środowisko harcerskie jest czymś całkowicie nowym, mogą zastanawiać się dlaczego niektórzy noszą mundury harcerskie ZHR, a inni utożsamiają się z ZHP. Otóż, różnica pomiędzy ZHR a ZHP dotyczy przede wszystkim sposobu organizacji hufców. W ZHR wyróżnia się drużyny dziewczęce i chłopięce, które działają oddzielnie. Ponadto, członkowie i instruktorzy drużyn ZHR powinni być chrześcijanami – kwestia religii jest bowiem bardzo istotna, ponieważ wartości chrześcijańskie są podstawą funkcjonowania hufca. Z kolei w ZHP istnieją drużyny koedukacyjne, co oznacza, że do tej samej grupy mogą należeć zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Oprócz tego, ZHP szanuje wartości chrześcijańskie, ale duchowość członków drużyn i ich instruktorów pozostaje sprawą osobistą.

Kto może zostać harcerzem?

Harcerzem może zostać każda osoba, która akceptuje panujące we wspólnocie zasady i jest w stanie podjąć się obowiązków wynikających z przynależności do drużyny. Choć harcerstwo czerpie z pozytywnych wartości chrześcijańskich, w jego szeregach jest miejsce dla każdego bez względu na wyznanie, kolor skóry czy pochodzenie. Główną ideą współczesnego harcerstwa jest bowiem niesie pomocy innym, dbanie o środowisko i pielęgnowanie wartości przyjaźni i lojalności wobec druhów i druhen, a także zdobywanie doświadczenia i umiejętności, które nabywa się poprzez wspólne przeżywanie ekscytujących przygód.

Dodaj komentarz