Histerioskopia to nowoczesna metoda diagnostyki, stosowana w leczeniu chorób kobiecych.
W przeciągu ostatnich lat, zainteresowanie zabiegiem wzrosło w sposób na tyle znaczący, że powstało wiele publikacji naukowych, przybliżających i objaśniających metodę.

Znaczenie histeroskopii w diagnostyce

Histeroskopia jest przez wielu lekarzy uważana za nadzwyczaj ważną i stosunkowo prostą metodę diagnostyczną, a także efektywny zabieg w leczeniu patologii w obrębie jamy macicy. Warto wiedzieć, że jest ona metodą endoskopową pozwalającą zobrazować jamę macicy a także leczy zlokalizowane w jej obrębie zmiany patologiczne. Z roku na rok, zwiększa się liczba zabiegów możliwa do wykonania drogą histeroskopii. Poczynając od pobrania wycinków endometrium do diagnostyki histopatologicznej a kończąc na korekcji wad wrodzonych jamy macicy u pacjentek z zaburzeniami płodności lub powtarzającymi się poronieniami – histeroskopia stała się nieodzownym narzędziem diagnostyczno – terapeutycznym w praktyce ginekologicznej.

Oczywiście, jak w każdym innym zabiegu, powodzenie histeroskopii jest uzależnione od wielu czynników jak chociażby doświadczenie operatora czy jakość sprzętu używanego do zabiegu. Jednakże mimo to, zabieg ten nawet w warunkach ambulatoryjnych i poza szpitalnych, cieszy się prawie stu procentowym powodzeniem. Wynika to przede wszystkim z minimalnej inwazyjności histeroskopii i łatwości jej wykonania przez lekarza.

ALNG