cialo-bez-tajemnic-kosci

Komórki kości to osteoklasty i osteoblasty. Pierwsze podróżują stale w tkance kostnej, poszukując starych lub uszkodzonych tkanek, rozpuszczając (proces resorpcji) je i pozostawiając w ich miejscu maleńkie puste przestrzenie. Przestrzenie te zajmują wtedy osteoblasty i produkują w nich nowa tkankę kostną.

Na każdym etapie naszego życia stan kości jest końcowym rezultatem dwóch procesów – resorpcji starej i tworzenia się nowej tkanki kostnej. Jeśli procesy te są w równowadze, to masa kostna i wytrzymałość kości pozostają stałe.

Przed okresem dojrzewania dominuje proces formowania nowej tkanki kostnej z udziałem osteoblastów. Najważniejszą masę kostną osiągamy około 25 roku życia, a następnie rozpoczyna się stopniowy ubytek masy kostnej – aż do menopauzy. Wtedy to prędkość utraty masy kostnej wzrasta jeszcze bardziej, by wreszcie zatrzymać się na poziomie 1-1,5% utraty masy na rok.
Tempo, w jakim odnawiają się tkanki kostne, jest niezwykłe. W każdym z nas istnieje od 1 do 10 milionów miejsc, w których następuje wchłanianie zużytych komórek kości i tworzenie się nowej tkanki kostnej. Produkty przemiany materii oraz składniki odżywcze są stale usuwane z tkanki kostnej i dostarczane do niej za pomocą krwi.

Zidentyfikowano kilka czynników, które mają wpływ na siłę i wytrzymałość tkanki kostnej, a są niezależne od ilości zawartych w niej składników mineralnych. Jednym z nich jest słaby kolagen kostny, który zmniejsza wytrzymałość kości. Złej jakości kolagen jest rezultatem niewłaściwego odżywiania, brakiem aktywności fizycznej i nadmiaru fluoru.

Agnieszka